Nickerie.Net, maandag 18 december 2006


VHP-Nickerie in opstand tegen partijheerschappij uit Paramaribo


VHP-ers Nickerie roepen op tot bundeling:

'Men voert een achterbanpolitiek’

Geplaatst: 18/12/2006

Nickerie -  Ondanks huis aan huis en andere acties via de media in Nickerie is het de VHP niet gelukt te voorkomen dat de vernieuwingsbeweging binnen die partij een drukbezochte vergadering had. Diverse kopstukken uit de VHP in Nickerie hebben op een drukbezochte vergadering hun misnoegen uitgesproken over de wijze waarop de leiding van die partij functioneert. De VHP voorzitter Ram Sardjoe zou niet in staat, en zelfs niet bereid, zijn om op te komen voor de belangen van de achterban en de Hindostaanse gemeenschap.

Ex-VHP-parlementariër Mahabier die de vergadering leidde, gaf aan de houding van de partijleiding beu te zijn, want als de achterban een bijeenkomst wil hebben, kan het niet zo zijn dat de partij dit wil voorkomen. De partijleiding zou wanneer zij in Nickerie komt zich slechts verstaan met enkele mensen die niets weten van het veld en niet tot de structuren behoren. Hij hekelde het feit dat de minister van RGB naar Nickerie komt en doodleuk zegt dat de Stalweide verkaveld zal worden, terwijl het leven van de veerboeren daarvan afhankelijk is.

Mahabier verwees naar een schrijven van de veehouders aan de president, vice-president en de minister van RGB, waarin geëist wordt dat men de handen af houdt van de Stalweide te Nickerie. De VHP-er en anderen op de vergadering vroegen zich af waarom de partijvoorzitter in alle talen zwijgt. ‘Wat is het standpunt van de VHP?’, vroeg Mahabier. ‘Wij nemen geen genoegen met het onnozele antwoord van de vp dat hij er niets aan kan doen.’ Dr. Sharman, gesteund door personen in de vergadering zoals Mahawatkhan, gaf aan dat de Nickerianen achtergesteld worden waardoor er een situatie ontstaat dat mensen uit die sector trekken. Het bestaansrecht van Nickerie en de Nickeriaan wordt hierdoor in principe aangetast. Mahawatkhan vroeg aandacht voor het grondbeleid, de rijstsector, en wat er misging en nog steeds gaat binnen de VHP, het niet functioneren van de vp tevens partijleider. Kasimbeg besprak de situatie van de nationale ondernemer en landbouwer. Men creëert een situatie waarbij de overheid Surinaamse burgers en hun wel en wee in de uitverkoop doet voor buitenlanders.

‘Als men onze eigen grote zonen niet waardeert, wat moeten we dan van ze verwachten als het om de gewone en kleine man in Suriname gaat?’, vroeg Kasimbeg zich af. Men waardeert onze voormannen niet en men durft geen besluiten te nemen. Hiermee wilde Kasimbeg aangeven dat de VHP na zes maanden nog steeds geen goedkeuring aan de dc heeft gegeven om het borstbeeld van Lachmon te plaatsen.

Hoofdspreker Bhola Narain stelde in zijn toespraak dat de politiekvoering op nationaal niveau zoek is. Het is slechts een achterbanpolitiek die men voert, waardoor de nationale eenheid die tot stand moet worden gebracht helemaal zoek is. Narain riep alle positieve krachten op om zich te bundelen om een grote vuist te maken, zodat de belangen op nationaal, districts- en regionaal niveau behartigd kunnen worden. De Nickerianen moeten zelf hun prioriteiten kunnen stellen en dat moet niet door iemand in de stad gebeuren. Door een bundeling dwars door alle gelederen te maken zou men beter in staat zijn om zaken op te eisen.

Aangezien men niet het gevoel heeft dat alle Surinamers op gelijke manier door deze regering behandeld worden, werd door de vergadering een oproep gedaan aan alle positieve krachten om zich te bundelen. Narain beloofde de vergadering dat hij hun opdracht zou meenemen om de boodschap voor bundeling ook naar de andere districten te brengen.

 


VHP weer in moeilijke periode

Geplaatst: 18/12/2006

Nickerie -  ‘We zullen zien waartoe zij in staat zijn. Of het daadwerkelijk een massameeting is geworden of een grote flop, wachten wij af’, zegt het hoofdbestuurslid tevens assembleelid van de VHP, Kries Matai tegenover DBS. Matai die eveneens in het district Nickerie verblijft, legde er vooral de nadruk op dat geconcludeerd moet worden dat leden van de vernieuwingsbeweging die eerder hadden aangegeven de strijdbijl na de hoofdbestuursverkiezing begraven te hebben, dat toch niet hebben gedaan. Hoewel er reeds gesprekken zijn gevoerd met componenten binnen de VHP, blijkt dat zij nog steeds niet op een lijn zijn. Vooral tegen de achtergrond dat bepaalde figuren van de vernieuwingsbeweging weer ‘hun koppen beginnen op te steken’. Volgens Matai valt er te concluderen dat delen van de vernieuwingsbeweging die gesprekken hebben gevoerd met componenten binnen de VHP, een twee of drie dubbele agenda op na houden.

Foto: Kries Matai

Voor afgelopen zaterdag was er een vergadering in Nickerie waarop de verwikkelingen die nu spelen in het land, de revue gepasseerd zijn. De VHP heeft onlangs een persbericht uitgegeven over deze kwestie. Zo verwerpt zij met nadruk de berichtgeving als zouden het volgend jaar, 2007, algemene verkiezingen voor de Nationale Assemblee worden gehouden als gevolg van de val van de huidige regering. De VHP kenmerkt deze berichtgeving als speculatief en zelfs kwaadaardig.

Ook is het pertinent niet waar dat leden van het hoofdbestuur zich bezig zouden houden met de voorbereidingen van de verkiezingen. Integendeel, er moet worden vastgesteld dat nog op de vergadering van het hoofdbestuur op maandag 11 december 2006 zowel elk lid individueel als het hele bestuur collectief in de gelegenheid is gesteld zijn inzichten over de partijpolitiek als beleidsaangelegenheid te presenteren. Verantwoordelijke structuren van de partij uit Nickerie hebben aangegeven geen kennis te dragen van partij-activiteiten die door of namens de partij worden uitgevoerd. Mogelijke uitspraken en handelingen van VHP’ers die op persoonlijke titel in onze samenleving onrust en onzekerheid veroorzaken worden ten stelligste verworpen. Ten overvloede zij vermeld dat de VHP onverkort en met vaste overtuiging de regering-Venetiaan ondersteunt, aldus de structuren.

Asha Bhagwat


Leakat Mahawatkhan:

‘Alles is mogelijk, niets is uitgesloten’

Geplaatst: 18/12/2006

Nickerie -  ‘Alles is mogelijk, niets is uitgesloten,’ stelt Leakat Mahawatkhan, ex-VHP assembleelid tegenover DBS. Hij gaf te kennen dat hij voor de vergadering van vrijdag in Nickerie persoonlijk was uitgenodigd door de VHP-topman Aziz Gajadien. Wat het doel van deze vergadering was is voor Mahawatkhan ook een vraag. ‘Misschien willen zij samen een vuist maken om het huidige bestuur van de VHP naar huis te sturen,’ speculeerde hij. ‘Ik twijfel er beslist niet aan of er werkelijk daarvan sprake zal zijn.’ Vooral omdat ‘alles mogelijk is’ en personen in de meeste gevallen meer dan één agenda er op na houden. Echter, Mahawatkhan is toch niet zo happy om naar speeches te luisteren van personen die uit Paramaribo naar het rijstdistrict afreizen.

Hij zegt jaren ervaring te hebben opgedaan met dit soort aangelegenheden. Deze figuren zeggen in het begin altijd zo goed mogelijk de belangen van de districtsbewoners te dienen om ze in een later stadium toch voor de gek te houden.

Hij doet verder uit de doeken dat er tal van uitnodigingen zijn verstuurd naar zowel de VHP’ers in hart in nieren als naar de ontevreden VHP’ers. Mahawatkhan erkent dat de sociaal-economische situatie in het land momenteel bijzonder slecht is. Vooral in het district is dit het geval. Politici zouden juist op deze zaken inspelen om de burgers met een kluitje in het riet te sturen. Van zichzelf verzekerde Mahawatkhan dat hij deze manoeuvres van de politici in het prille begin al door heeft. Echter, dit is niet bij alle burgers het geval met als gevolg dat zij toch telkens weer in de val lopen.

Asha Bhagwat


Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,17-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics