Nickerie.Net, woensdag 20 december 2006


CTAN vernieuwt sluisdeuren Waldeck

Yolanda Ho Asjoe, 19/12/2006

NIEUW-NICKERIE - Arbeiders werkzaam bij de Civiel Technische Afdeling Nickerie (CTAN) hebben de getijkleppen van de sluis te Waldeck vernieuwd. Hiermee is een lekkage opgeheven die er de oorzaak van was dat erven tijdens vloed onder water kwamen te staan.

Middels het vervangen van de klepdeuren door werknemers van de civieltechnische afdeling van de het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zijn gisteren lekkages opgeheven, die maakten dat het zeewater de kanalen binnenstroomden.

Het hoofd van de CTAN, Soebhaschand Jairam, zegt dat alle sluizen van het district in 2004 voor het laatst zijn aangepakt. Deze achterstand in onderhoud wordt nu ingehaald. Nickerie is het enige district dat het schotse systeem bij de sluizen gebruikt. Dit systeem betekent dat de kleppen bij vloed automatisch dicht gaan en bij eb opengaan. Volgens Jairam heeft de Schotse systeem zijn voordelen. “Hiervoor heb je in feite geen permanent een wachter nodig. De sluiswachter moet alleen ervoor zorgen om te kijken of er geen verstoppingen zijn. Deze getijkleppen moeten om de 18 maanden vervangen worden vanwege het zoutwater die de houten kleppen laat verrotten, en ouderdom”, zegt Jairam.

Buurtbewoners hebben vaak hun beklag gedaan bij de districtscommissaris over geleden schade. Sinds de sluiizen worden gerepareerd behoren deze klachten langzaam tot het verlden. “Dit is een heel goede aanpak”, zegt een van de buurtbewoners. Hij heeft voor de werkzaamheden zijn graafmachine ter beschikking gesteld en zegt bereid te zijn om zijn medewerking te verlenen indien hem wordt gevraagd. Om te voorkomen dat de andere sluisdeuren kapot gaan, zal de CTAN de komende week beginnen met het uitdiepen van de sluiskommen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,20-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics