Nickerie.Net, woensdag 20 december 2006


LVV streeft naar maximale inzaai van 20.000 ha

Beta Debidien, 20/12/2006

NIEUW NICKERIE - Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) streeft ernaar om de najaarsinzaai 2006, op te trekken naar 20.000 hectare. Deze prognose is gemaakt aan de hand van de statistische gegevens van het ministerie afdeling Regio-West en de voorbereidingen die de boeren hebben getroffen om in te zaaien.

Volgens Jagnandan Ganpat, coördinator van LVV Regio-West is tot 18 december circa 10.077 ha ingezaaid. Hiervan is 6.077 ha ingezaaid door kleinlandbouw en de rest door de grootlandbouw. “Dat betekent dat wij op de helft van de verwachte inzaai zitten”, zegt Ganpat. Momenteel zijn veel boeren bezig met de afronding van de natte grondbewerking en dan zijn de arealen zaaiklaar. Op grond daarvan verwacht de LVV-functionaris dat de komende weken gemiddeld 2.500 meer ingezaaid zal worden. Maar dan zal ook de waterhuishouding optimaal moeten blijven. Indien de regens uitblijven, zal het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project de pompen te Wakay langer in werking moeten houden om de situatie van watertekort in Nickerie te helpen normaliseren.

De kans bestaat dat vanwege de vertraagde wateraanvoer vanuit de zwamp, de inzaaiperiode verder zal uitlopen tot medio januari. Rijstboeren die vanwege een tekort aan water niet hebben kunnen inzaaien, zijn er niet over te spreken dat er nog steeds niets is gedaan aan de verstoppingen in het Corantijnkanaal. Als gevolg hiervan stroomt het water dat gepompt wordt te Wakay, andere richtingen uit dan naar de rijstarealen in de polders. Het ministerie van LVV is werkt er ook aan dit probleem te verhelpen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,20-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics