Nickerie.Net, woensdag 20 december 2006


Rijstboeren druk bezig met het inzaaien

Richenel Small

Nieuw Nickerie - Padieverbouwers in Nickerie zijn massaal ertoe overgegaan de padie-inzaai te verrichten. Vanwege de noodzakelijke voorwaarden, met name het voorradig zijn van water, de beschikbaarheid van machines, wordt er driftig ingezaaid. Vooral de gebieden waar er aan bevolkingslandbouw wordt gedaan, zijn nu al ingezaaid of worden de laatste maatregelen getroffen om dit te doen.

Een boer in Hamptoncourtpolder vertelde TIMES dat hij reeds heeft ingezaaid, maar dat hij zich zorgen maakt over het feit dat er vrijwel gelijktijdig wordt ingezaaid, hetgeen problemen kan geven bij de oogst, omdat er niet zoveel oogstmachines beschikbaar zijn. Bovendien maken opkopers onder die omstandigheid misbruik van het hoge aanbod om de prijs te verlagen. Het komt ook vaak voor dat padie overrijp wordt, hetgeen hen slapeloze nachten bezorgd.

Een landbouwer in de Europolder die nog niet heeft ingezaaid zegt wel te begrijpen dat er een piek ontstaat bij de inzaai, maar hij wil ook niet het risico nemen om laat in te zaaien. "In feite moet voor het jaareinde ingezaaid zijn" meent hij, omdat anders geoogst zal worden in de regentijd, waardoor de combines moeilijk kunnen oogsten en in de percelen diepe sporen worden gemaakt. Deze sporen zorgen ervoor dat het water daarin blijft staan en de percelen niet normaal bewerkt kunnen worden.

De meeste boeren gebruiken en rijstras die 110- 120 dagen nodig heeft om rijp te worden. Indien te laat wordt ingezaaid, zal het oogsten in april plaatsvinden, hetgeen te laat is. Vooral in de Europolder blijken de perceelhouders een inhaalslag te willen maken en zijn de hele dag tractoren bezig om de natte grondbewerking te doen. Beide landbouwers zeiden te hopen dat de padieprijzen gunstig zullen zijn, zodat hun moeite beloond zal worden.

Foto: Een groot aantal tractoren staat in de Europolder te wachten op hun drivers, terwijl er een op weg is naar het perceel. De perceelhouders willen zo snel mogelijk inzaaien om zodoende de oogst in de regentijd te vermijden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,20-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics