Nickerie.Net, woensdag 20 december 2006


Contract getekend voor asfaltering weg naar South-Drain

PLOS minister Rick van Ravenswaay:‘Dit is een mijlpaal voor Suriname’

Nickerie -  ’Dit is een mijlpaal voor Suriname’ verklaarde minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) gisteren bij de ondertekening van het contract met de verschillende actoren. ‘Vandaag is een bijzondere dag, we zijn hier voor het ondertekenen van het contract dat het laatste deel van de Oost-West verbinding, voor wat betreft verharding, gereed zal maken. Het doel hiervan is het uitbreiden van de agrarische ontwikkeling door het versterken en verbeteren van de transportinfrastructuur in het Multipurpose Corantijn Poldergebied en het faciliteren van het transport van goederen en mensen tussen Suriname en Guyana’, aldus de bewindsman.

Het gaat vooral om het verschaffen van verbeterde en veilige toegang tot het MCP-gebied en de reductie van transportkosten voor de factoren in dit gebied. De weg leidt tot de veerverbinding tussen Suriname en Guyana, waar toe- en afvoer van goederen en mensen plaatsvindt. De regionale handel wordt verbeterd en er vindt op een dusdanige wijze een sociaal-economische integratie plaats tussen Suriname en Guyana.

 

Van Ravenswaay: ‘Perspectieven gaan open voor Suriname en vooral voor Nickerie. Wat belangrijk is zijn de regionale verbindingen, waarbij we het hebben over de weg Albina tot aan de grens van Nickerie en het noorden van Paramaribo tot achter het stuwmeer. Het gaat om het asfalteren van het laatste deel van de 32 kilometer weg. Het is ook de bedoeling om door middel van wegen verbinding te maken met Zuid-Amerikaanse landen en de mogelijkheid te bekijken om bruggen te bouwen. Met de Franse regering is al het een en ander besproken, maar dat is nog niet in concrete vorm uitgewerkt.

 

 

Foto: Moment van ondertekening door de vertegenwoordiger van aannemersbedrijf Baitali NV

In plaats van veerverbinding zal het mogelijk zijn om via bruggenverbinding van Nickerie naar Brazilie te gaan.’ Ravenswaay bedankte ook Helen Laakso, vertegenwoordiger van de Europese Commissie (EC), de minister van Openbare Werken (OW) en het ministerie van Financien. Er zijn enorme inspanningen verricht om de 13.2 miljoen voor elkaar te krijgen.Voor de implementatie van dit project is aannemingsmaatschappij Baitali NV verantwoordelijk. De bewindsman hoopt dat we over twee jaar of misschien zelfs eerder over een geplaveide weg kunnen rijden naar de Westgrens van Suriname.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suirname

,20-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics