Nickerie.Net, donderdag 28 december 2006


DC Nickerie: ‘Districtsfonds Nickerie reeds operationeel’

Nickerie -  Het districtsfonds dat door het commissariaat van Nickerie is opgezet, is reeds operationeel. ‘Dit fonds dient om de inkomsten uit belastingen en niet- belastingmiddelen en reguliere begrotingsmiddelen te beheren. De belastinggelden die door Nickerianen worden betaald, gaan voor een groot deel in het districtsfonds. Eventuele donaties en andere inkomsten worden eveneens in dit fonds gestort. Het districtsbestuur beheert dit fonds en heeft de goedkeuring van de dc en zijn financiële administrateur om de middelen aan te wenden, hetgeen zal geschieden volgens planning en budgettering.

Foto : DC Bhagwatpersad Shankar

Evenwel voorafgegaan aan de instemming en het fiat van de districtsraad, op basis van de goedgekeurde districtsplannen en de districtsbegroting. Dit gaf Bhagwatpersad Shankar in een vraaggesprek met DBS te kennen. Het district Nickerie is een van de eerste vijf districten die onlangs gecertificeerd werden. Naar woorden van de dc zullen in dit kader de projecten die geïdentificeerd en goedgekeurd worden voor implementatie, door het districtsbestuur uitgevoerd worden. De uitvoering zal officieel geschieden in het jaar 2008. De volksvertegenwoordigers (D.R. & R.R. leden) tezamen met het districtsbestuur bepalen in zijn geheel de uitvoering.

 ‘Door met alle denkbare en haalbare bereidwillige actoren bij de overheid en particulieren samen te werken en besluiten te nemen, zal ik als burgervader het verdere ondernemerschap, de creativiteit en productiviteit stimuleren opdat er veel meer activiteiten op gang komen’, aldus de burgervader van het district Nickerie. Nickerie staat op de eerste plaats. ‘Op de eerste plaats, omdat het absoluut aan alle eisen van certificering op level I en straks ook op level II voldoet. De visie van het district Nickerie is gericht op welvaart en welzijn voor elke Nickeriaan, ongeacht ras, kleur, geloof, religie, politieke overtuiging of enig ander sociaal-maatschappelijke achtergrond op weg naar 2010.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,28 -12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics