Nickerie.Net, donderdag 28 december 2006


Rathipal stelt kritische vragen over agrarisch beleid

Geplaatst: 27/12/2006

Paramaribo -  ‘Bij de behandeling van het MOP (Meerjaren Ontwikkelings Plan) en de begroting 2006 hebben wij uitgebreid gesproken over het project Agrarisch Krediet Fonds, dat kredieten zal kunnen verstekken aan innovatieve agrarische ondernemers. Dit fonds zal in 2007 operationeel worden. Kan de minister aangeven wat de status van dit fonds nu is ten aanzien van de voorbereidingen?’, vroeg het NF-assembleelid Mahinder Rathipal onlangs bij de begrotingsbehandeling aan de regering.

 Rathipal stelde eveneens de vraag of de criteria al bekend zijn om in aanmerking te komen voor de kredieten. Ook wees hij de regering erop dat het ministerie van LVV verantwoordelijk is voor het agrarische beleid in het land. Het beleid wordt gevoerd op basis van het Agrarisch Sector Plan. Uit dit plan worden jaarlijkse werkplannen geformuleerd. Rathipal sprak verder zijn goedkeuring over het uitvoeren van de werkprogramma’s waarbij gender in alle planning en uitvoeringsactiviteiten bewust betrokken zullen worden.

‘Een zeer goed streven van de minister van LVV, maar kan de minister aangeven hoe hij dit denkt te realiseren waarbij in beschouwing wordt genomen de bezetting en know how op het ministerie als het gaat om gender? Kan de minister ook aangeven in welke mate gender gerichte organisaties betrokken zullen worden bij dit programma onderdeel?’ luidden de kritische vragen die hij stelde. Ook de kwestie binnen de Melkcentrale NV werd aan de kaak gesteld.

 Door de LVV- minister is namelijk aangegeven dat dit bedrijf vroeger op basis van overheidsbijdrage functioneerde en tegenwoordig in de positie verkeert om op eigen inzet te produceren en de gemeenschap te voorzien van haar producten. ‘Moet ik hieruit begrijpen dat de Melkcentrale NV de speciale regeling voor wat de dollarinkopen betreft voor poedermelk bij de Centrale Bank niet meer heeft? Kunnen wij dan prijsaanpassingen verwachten? Moet de Melkcentrale voor de deviezen nu op de vrije markt?,’ luidden de vragen die hij aan de minister stelde.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,28 -12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics