Nickerie.Net, donderdag 28 december 2006


In kwestie verkoop runderen:
Veehoudersvereniging vraagt om strafrechtelijke vervolging van dc Shankar

Geplaatst: 27/12/2006

Nickerie -  De leden van de Vereniging van Veehouders Nickerie (VVN) hebben in een schrijven aan de minister van Justitie en Politie en de procureur-generaal kenbaar gemaakt dat de heren Bramdew Rampadarath en Shamkoemar Ramdhan, voormalige VVN leden, mandaat hebben gehad van de burgervader van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, om runderen van de tweede stalweide te verkopen.

In de tweede week van december heeft de verkoop van deze runderen veel stof doen opwaaien, waarbij werd gespeculeerd dat de leden van de VVN met illegale verkooppraktijken bezig waren en dat er een strafrechtelijk onderzoek moest volgen. Op 8 december zijn vier stuks runderen verkocht en op 14 december 8 stuks. Ze zijn alle verkocht aan een zekere Haroen, een slagerijhouder in Paramaribo. De leden stellen in de brief dat de opdrachten van de PG in deze, zoals vervat in een schrijven van 5 juni 2006 aan het bestuur van de VVN in de Corantijn- en Van Drimmelenpolder alsook de minister van Justitie en Politie en de gewestelijke politiecommandant van Nickerie, zijn genegeerd door de DC en de twee ex-leden.

 Zij delen de PG ook mede dat de opdrachtgever, de districtcommissaris, geen enkele vorm van controle heeft doen uitoefenen bij de verkoop. Hiermee is ook niet duidelijk hoeveel runderen in feite zijn verkocht en voor welk bedrag. De VVN is van mening dat zij door het handelen van deze twee heren en de DC ernstige schade heeft geleden en vraagt dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Humphrey Dundas

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,28 -12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics