Nickerie.Net, donderdag 28 december 2006


Infrastructurele projecten RO begonnen

Yolanda Ho Asjoe, 28/12/2006

NIEUW NICKERIE - In opdracht van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling wordt momenteel uitvoering gegeven aan drie infrastructurele projecten in Nickerie. Het betreft het bezanden en beschelpen van de Ramadhinweg, de verlengde Walther Hewittstraat in de Mr. Jan van Pettenpolder en de Ramdath Tewarieweg.

De werkzaamheden worden door de aannemer Dilip Goedar uitgevoerd. Volgens het Hoofd van de Civiel Technische Afdeling Nickerie, Soebhaas Tewarie Jairam, zullen de bermen van de drie wegen aan weerskanten worden opgehoogd tot ongeveer vijftig centimeter. De Ramadhinweg, die een lengte heeft van dertienhonderd meter en een breedte van vier en een half meter wordt helemaal gerehabiliteerd. Op deze weg zal drieduizend kubieke meter klinkzand worden verwerkt. Behalve klink- en schelpzand zullen ook vijftig betonnen buizen geplaatst worden op de verlengde Wather Hewittstraat, in de Mr. Jan van Pettenpolder. Bij de Ramdath Tewarieweg zullen de irrigatie en lozingen worden opgehaald. De werkzaamheden zijn geraamd op ruim 750.000 SRD.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,28 -12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics