Nickerie.Net, donderdag 28 december 2006


Vuurwerkvoorlichting werpt vruchten af

Asha Chaturi, 28/12/2006

NIEUW NICKERIE - De Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) in Nickerie heeft tot nu toe drie meldingen van vuurwerkongevallen geregistreerd. Volgens Gewestelijke Brandweer Commandant (GBC), Waldemar Muskiet gaat het om lichte verwondingen, maar desalniettemin reden genoeg om er melding van te maken. Het is in elk geval een positief teken.

Het geringe aantal zou volgens hem te danken zijn aan het Korps Brandweer Suriname (KBS), dat de afgelopen dagen intensief bezig is geweest met voorlichtingsactiviteiten. Daarbij werden schokkende beelden via de media worden vertoond. “Dit wordt door de gemeenschap van Nickerie heel serieus genomen”, zegt Muskiet.

De verkoop van vuurwerk is sinds 23 december opengesteld via 63 verkooppunten in Nickerie. De verkopers van vuurwerk zullen zich strikt moeten houden aan de voorschriften van de brandweer rond de verkoop van vuurwerk. Bij het niet naleven van de voorschriften zal de brandweer niet aarzelen om tot sluiting over te gaan. Een surveillance groep is belast met dagelijkse controlewerkzaamheden. Opvallend is, volgens Muskiet, dat alle verkooppunten zoveel mogelijk brandblusapparaten bij de hand hebben, wat normaal niet het geval is. Dat wordt als een positief teken gekenmerkt. Ook hierop zal in het vervolg worden gelet.

Volgens de GBC is afgesproken dat tegen deze tijd van het jaar geen van de manschappen van de brandweer met verlof mogen gaan om over voldoende manschappen te kunnen beschikken. “De brandweer is altijd alert, maar tegen het eind van het jaar is extra alertheid een vereiste”, zegt Muskiet. Indien de ouders hun medewerking verlenen om op hun kinderen te letten, zullen er geen ongelukken plaatsvinden. Evenals de politie is ook Muskiet heel erg tevreden over het verloop van het afgelopen weekend en hoopt dat de samenleving zich zal blijven houden aan de veiligheidsregels.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,28 -12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics