Nickerie.Net, dinsdag 02 januari 2007


Ex-Surland arbeiders krijgen achterstallig loon uitbetaald

Nieuw Nickerie - Ex-Surland-arbeiders die via mofo koranti en de lokale media hadden vernomen dat hun achterstallig loon zou worden uitbetaald afgelopen vrijdag, hadden zich massaal begeven naar hun oud bedrijf. Daar aangekomen werd aan hun verdere toegang tot het betreden van het bedrijvencomplex verhinderd. De politie was er tijdig bij om zaken onder controle te houden.

Het wachten maakte dat de ex-Surlanders wrevelig werden omdat zij maar niet konden begrijpen waarom zij het complex niet mochten betreden. Enkele onder hen haalden met niet al te mooie woorden uit naar de richting van de huidige SBBS leiding. Zij zijn uitgemaakt voor viervoeters die destijds misbruik hebben gemaakt van hun krachten en hen plotseling brodeloos hebben gemaakt. De vraag die ook bij hen open blijft is waarom VP Ramdien Sardjoe speciaal voor de uitbetaling naar Nickerie moest overvliegen. VP Sardjoe werd bij zijn bezoek aan SBBS Nickerie verder vergezeld door de Parlementariers C.Ferreira, K.Matai en H.Ramdien.

Sardjoe deed tijdens zijn toespraak de uitlating dat het niet de schuld is van de overheid dat de bacoven werkers niet konden worden uitbetaald. Ook reageerde hij fel dat er figuren zijn die allerlei lasterpraatjes strooien omtrent de achterstallige lonen via de media. Zo haalde hij aan dat met de vlotte medewerking van President Venetiaan en andere actoren w.o. het Ministerie van LVV en RvM alles in het werk is gesteld om de ex-arbeiders uit te betalen.

Gaandeweg de toespraken verliet het lid H.Ramdien de vergadering en voegde zich bij de ex-arbeiders die buiten de poort werden gehouden. Boos als ze was zei zed at haar verzoek aan de VP om deze mensen toe te spreken gewoon een roep in de woestijn is geweest en erger nog dat de VP vlak voor de ex-arbeiders met zijn delegatie is weggereden wat voor een hele hetze heeft gezorgd terwijl de uitbetaling binnen gaande was.

Boze arbeiders spuugden hun gal uit. Ramdien zei dit niet te zullen pikken en zal de oorlog in het Parlement voortzetten. Zij vindt het betreurenswaardig dat een Vice -President zijn volk op zo een manier heeft genegeerd en straks deze zelfde mensen weer zal bedelen om op hem te stemmen. Tijdens de eerste uitbetaling is aan 335 arbeiders een cheque van de Centrale Bank van Suriname overhandigd. De overige arbeiders moeten van de week worden uitbetaald. In totaal heeft de overheid een bedrag van 3,8 miljoen Surinaamse Dollars vrijgemaakt uit de LVV begroting.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,29 -12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics