Nickerie.Net, zaterdag 30 december 2006


Dag voor Oorlogsveteranen

Yolanda Ho Asjoe, 30/12/2006

NIEUW-NICKERIE - Voor een groep van zestien oorlogsveteranen kan het leven een beetje aangenamer worden, als ze in aanmerking kunnen komen voor een kleine financiële tegemoetkoming. Die wens hebben ze op Tweede Kerstdag kenbaar gemaakt tijdens een ontmoeting met de Krijgmachtspandit bij het Nederlandse Leger, Anand Bierdja.

Pandit Anand BierdjaPandit Anand Bierdja

Deze was op bezoek namens het Nederlandse Veteranen Instituut (NVI). De bedoeling van deze samenkomst was om de wensen en grieven van de veteranen aan te horen, in kaart te brengen en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Volgens Bierdja, hebben deze oud-militairen hun bijdrage geleverd in de Tweede Wereldoorlog en mogen dus niet in vergetelheid geraken. “Vergeet je deze burgers, dan vergeet je ook een stukje historie en dat kan niet. Die erkenning hebben ze nodig”, aldus Bierdja.

De 83-jarige oud-militair, Biharie, was ingenomen met dit bezoek en sprak in gebrekkige woorden en onder emotionele toestand de hoop uit dat dit moment van samenzijn zich zal herhalen. Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar beloofde ook zijn steun aan de oudstrijders. “Als het gaat om de helden te vereren zal ik er altijd zijn”, zei Shankar en beloofde het contact met deze burgers te continueren. De problemen zullen in een verslag vervat en doorgestuurd worden naar het NVI.

Volgens Bierdja zijn er fondsen, waar echter ook voorwaarden aan verbonden zijn, waardoor hij geen concrete toezeggingen kan doen. Hij zal alle mogelijkheden bekijken en een voorstel doen doen aan het NVI, zodat de Surinaamse veteranen tenminste een keer per maand of per kwartaal een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. Bierdja is ook voorstander om de leef-en woonsituatie van deze burgers nader te bekijken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT

,30-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics