Nickerie.Net - Opinie, dinsdag 02 januari 2007


Opinie:


Compañeros,

de eindejaarsboodschap 2006: FC Suriname !

Allereerst wil ik de lezers van mijn columns hartelijk bedanken. Ik hoop dat u tot nadenken en reflecteren bent aangezet en dit zult blijven doen ook in 2007. De columns die ik schrijf zijn bedoeld om de zaken scherp neer te zetten zodat het volk goed geïnformeerd is over de diverse facetten van het spel waarin wij allemaal een rol hebben. En de laatste dagen van het jaar lenen zich er uitstekend voor om dit spel eens goed onder de loep te nemen. Daarvoor doe ik voor de laatste keer dit jaar een beroep op uw inlevingsvermogen. Laten we Suriname zien als een topvoetbalclub, FC Suriname. En laat ons gemeenschappelijk streven zijn dat FC Suriname een ware winnaar wordt en de beker wint. Hoe kunnen we een topclub worden en de beker winnen?

De coach, de spelers en de supporters

Laten we beginnen te beseffen dat er drie verliezers zijn als FC Suriname verliest. De coach, de spelers en de supporters. De coach is de regering, de spelers het volk en de supporters zijn de Surinamers en Suriname-gezinden in binnen en buitenland (ook Nederlanders die hun hart hebben verpand aan tropisch Suriname). Sommige kranten schrijven dat FC Suriname veel talent heeft maar geen goede coach. Andere schrijven weer dat de spelers van FC Suriname, het volk, lui zijn en snel en makkelijk rijk willen worden. Het zou liggen aan de cultuur van de club, passiviteit, gemakzucht etc. Dan hebben we de kranten die de coach zodanig ophemelen dat hij de papaja boom inklimt terwijl anderen juist hakken aan de papaja boom. Al met al een karikatuur waar de supporters helemaal gek van worden en zich uit onmacht en ongenoegen gaan misdragen. Enter de Hooligans!

Fin-Peyrie’s en Kronto’s

Wat we allemaal willen is een mooie wedstrijd van FC Suriname waarin ze wint. Een sportieve wedstrijd waarbij zelfs de tegenstander geen gezichtsverlies lijdt. En dit kan, als we goed begrijpen dat er bij FC Suriname geen tekort is aan talent. Er is genoeg talent en eigen initiatief (zie de zelfopgebouwde, levendige handel in drugs). Alleen is het tot nu toe een ongeleide Fin-Peyrie. Veel te veel kronto’s (siervuurwerk) in de vorm van veel schijnwelvaart, siervoetbal maar te weinig echte goals. Wat een FC Suriname nodig heeft is een goede coach die past bij de spelers. Een coach die de spelers kan trainen zodat het een goede conditie, meer discipline en een fijne techniek krijgt om de wedstrijden vol zelfvertrouwen in te gaan. Dit is geen eenvoudige opgave maar niet onmogelijk. Het lastige is dat niet iedere coach, hoe goed die zelf ook denkt te zijn, zomaar past bij een gegeven team. Zie Hiddink, Cruijff, Van Basten en Rijkaard. Bij het ene team werkten ze niet goed, terwijl ze bij een ander team prima resultaten behaalden. In de politiek kunnen we leren van coaches en leiders als Clinton, Tony Blair, Mahathir (van Maleisië) en Lee Kwan Yew (Singapore). Deze hadden goed door met welk team ze te maken hadden, wat de aard was van spelers en wat voor coaching, discipline, training en strategie er nodig was om de wedstrijd te winnen.

Vertrouwen tussen spelers en coach

Een slimme coach zal ook begrijpen dat er soms wat frisse spelers nodig zijn die uit het buitenland gehaald moeten worden (lees de Chinezen of de Indiërs) om het team te verrijken met nieuwe krachten. Maar de coach zal ook eerlijk zijn en iedereen een gelijke kans moeten geven zonder de bestaande spelers te korten in hun passie en vooruitstrevendheid om zich in te zetten voor FC Suriname. Een goede coach zal eraan werken dat niemand zich een buitenstaander voelt en dat alle spelers goed begrijpen wanneer en waarom ze niet opgesteld zullen worden, zodat er zo min mogelijk ontevredenheid ontstaat binnen de club. Een slimme coach zal ook niet vergeten de supporters van tijd tot tijd toe te spreken. Hij zal hierbij goed uiteen zetten waarom hij bepaalde keuzes maakt. Op deze manier voorkomt hij dat de supporters het vertrouwen in de club opgeven. Hij schroomt er ook niet voor om de supporters om hulp en steun te vragen. Maar de coach zal ook optreden tegen hooligans die zich misdragen. Een slimme coach weet wanneer het benadrukken van moraliteit van belang is. Winnen is goed maar de manier waarop is des te belangrijk. De charme en flair waarmee FC Suriname wint, blijft hangen bij de coach, de spelers, de supporters, de tegenpartij en de rest van de wereld. Niemand is gebaat bij Brokobana voetbal, een ego-trippende coach en spelers die ongedisciplineerd de bal wegtrappen tegen alle teamafspraken in. Een goede coach weet hier allemaal raad mee.

Top club

FC Suriname is goed op weg een top club te worden. Ik denk dat ongeacht welke regering er zit deze er goed aan doet zich van tijd tot tijd oprecht af te vragen of hij als coach wel past bij de stijl en het karakter van het volk; de spelers waar het uiteindelijk om draait. Om alleen de contractsperiode plichtsmatig af te maken en valse principes te hanteren tijdens de training, daarmee helpt hij FC Suriname niet. De coach die ook weet wanneer het tijd is om op te stappen is groot, want hij kent z’n tekortkomingen en weet wanneer z’n tijd is gekomen. Hij blijft niet krampachtig vastklampen aan de coach bank in de dug out. De coach en de spelers moeten hier eerlijk over zijn en begrijpen dat het niet draait om hen alleen maar om een groter doel van het spel. Zij moeten ook begrijpen dat de sportcommentator hierbij een belangrijke rol heeft en die rol fanatiek zal blijven vervullen. Zij zitten soms als deelnemers te dicht op het spel, terwijl de sportcommentator vanuit een afstand prima kan analyseren. En verbeterpunten komen vaker van buiten dan van binnen. Als sportcommentator bij alle grote FC Suriname wedstrijden zult u nog vaak van mij horen. In alle kleuren, geuren en toonladders zal ik u proberen te vertellen wat ik denk van de coach, de spelers en niet te vergeten het gedrag van de supporters. We willen FC Suriname allemaal helpen en de manier waarop we het doen moeten we oprechter formuleren en op een constructieve manier opzetten. Tot de volgende wedstrijd en de volgende goal (hopelijk van de soort van Harold Braam).

Wang Boeng Njoen Jarie!

drs. Ashwin Ramcharan

Voor reacties: asramcharan@gmail.com

 

Illustratie: Team Nickerie.Net Graphics Unit

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Groupstars

,09-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics

 

Disclaimer opinieartikelen: visies of opinies in opinieartikelen zijn enkel deze van de auteur(-s) van het betreffende artikel en vertegenwoordigen niet noodzakelijk deze van Nickerie.Net.