Nickerie.Net, maandag 08 januari 2007


Padie aanplant Nickerie blijft naar water snakken

Nickerie -  De totale padie-aanplant van Nickerie wordt nu bedreigd daar er een ernstig tekort is ontstaan aan water. De Wakaypompen die naar zeggen van MCP- topper K. Brindaben Panday vrijdag zouden worden gestart, zwijgen nog steeds. De SPBA-woordvoerder bevestigde tegenover DBS dat de padieboeren met de handen in het haar zitten, omdat hun aanplant verloren dreigt te gaan.

Foto: MCP directeur drs. K. Brindaben Panday, op wie de boeren nu erg boos zijn.

Uit wel ingelichte bron heeft DBS vernomen dat de pompen nog niet aan het werk zijn gezet omdat men nog niet klaar is met het opschonen van het Corantijnkanaal. Voorts is ook aangegeven dat de pompen vermoedelijk maandagmiddag gestart zullen worden. Het niet beschikbaar zijn van irrigatiewater dat nu dringend nodig is, roept bij boeren van zowel de Oostelijke als Westelijke polders de vraag op of MCP wederom zijn huiswerk niet heeft gemaakt. Het waterpeil dat reeds een probleem was, is nu nog meer weggezakt. Boeren vrezen ook dat er nu mest vergiftiging kan optreden. D. Kapoerchand zei dat hij nu niet kan pompen, omdat er geen water is waardoor andere reguliere werkzaamheden behoorlijk gestagneerd worden. Het probleem zet zich ook voort in de Hamptoncourtpolder, Krappahoeklaan en zelfs tot in het ressort Henar.

Foto: Het draaien van het Wakay pompgemaal waarop de boeren zitten te wachten. Het water ligt ver beneden maaiveld.

Op sommige percelen zijn er al scheuren in de grond merkbaar wat een teken van droogte is. Oemraw heeft ook gezegd dat de boeren die toch nog water pompen, enorm in de kosten worden gejaagd. Zij doen er alles aan om hun aanplant te beschermen tegen verlies. De padieboeren vrezen het ergste en zitten met de kernvraag of zij hun investeringen wel zullen kunnen terugverdienen en of zij in staat zullen zijn om hun leningen bij de banken te kunnen aflossen. Vanuit de Westelijke polders hebben boeren aangegeven dat het pompgemaal te Clara niet volgens het waterdistributieschema van LVV heeft gedraaid. De najaarsinzaai 2006 eindigt tegen het midden van deze maand. Wat de opbrengst zal zijn van de reeds ingezaaide 17.500 hectare blijft een verrassing

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,08-01-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics