Nickerie.Net, maandag 08 januari 2007


Armoedebestrijding hoogste prioriteit stichting Sahara in 2007

Nickerie -  In haar werkplan voor 2007 heeft Stichting Sahara die al sedert 1999 in verschillende delen van Nickerie opereert, aangehaald dat zij dit jaar een agressief armoedebestrijdingbeleid zal voeren. Sahara die een rechtvaardige samenleving nastreeft, ziet graag dat sociaal zwakkeren en armen kansen krijgen om zich te kunnen ontworstelen en een beter bestaan kunnen leiden. Sahara’s voorzitter drs. B. Premchand haalde aan dat binnen de Nickeriaanse samenleving er een enorme achtergestelde situatie van vrouwen van klein landbouwers is geconstateerd. Sahara wil deze vrouwen volgens een speciaal ontwikkeld plan benaderen om actief te worden en zo economisch bezig te zijn, waardoor ze hun maatschappelijke positie terug kunnen verwerven en verder nog meer inkomsten kunnen genereren voor hun gezinnen die het financieel nogal moeilijk hebben.

Ten aanzien van beleidsbeïnvloeding naar de overheid toe, heeft Sahara een afdeling Media & P.R. die geregeld in de publiciteit zal komen om de samenleving, inclusief de overheid, wakker te schudden van de scheve verhoudingen binnen de gemeenschap. Geeta Nageswar die belast is met de afdeling Media & PR, zei dat de overheidsbeïnvloeding ertoe moet leiden dat er rechtvaardigheid komt in o.a. de grondverdeling, waarbij de armen zichtbaar de kans krijgen om zich via de agrarische sector, die heel veel product differentiaties kent, te ontplooien. Zo runt Sahara de alom bekende zondagse markt waar nieuwe producenten hun waar aan de man brengen. Ook is er een mobiele tent, waar souvenirmakers hun producten kwijt kunnen.

In 2008 wil Sahara zover zijn dat de aantallen van producenten en producten verdubbeld zijn. L.P.Gangaram Panday, onderdirecteur bij Sahara, heeft aangegeven dat de mensen uit huis moeten komen om allereerst te kunnen “socializen”. Sahara zal daarom sport als ontwikkelingsstrategie inzetten om de samenleving te mobiliseren. Via sport zal getracht worden personen bij elkaar te trommelen, zodat er groepsprocessen kunnen ontstaan, zei Gangaram Panday.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,08-01-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics