Nickerie.Net, maandag 08 januari 2007


Pertjajah Luhur niet bang voor verlies coalitiepositie

Eric Mahabier, 08/01/2007

Paramaribo - Pertjajah Luhur (PL) zal zich niet laten isoleren en blijft een goede relatie onderhouden met oppositionele partijen, waaronder de NDP. De partij laat zich niet “afschrikken” door berichten als zou haar positie in de coalitie door het Democratisch Alternatief- 2000 (DNP- 2000) van Jules Wijdenbosch ingenomen worden. Pertjajah Luhur heeft een “bijzonder” goede samenwerking met de coalitietop en stoort zich daarom niet aan deze geruchten, die door kwaadwilligen in de coalitie verspreid worden. Dit bracht PL-voorzitter Paul Somohardjo gisteren tijdens een partijraadsvergadering in het hoofdkwartier aan de Gemenelandsweg naar voren. “De vraag is, wat ga je DNP geven.

Gaan ze genoegen nemen met Sociale Zaken?”, vroeg de PL-topman zich af. “Ik eet uit één bord met Venetiaan. Ik eet uit één bord met Sardjoe, Jessurun, Brunswijk, Gilds en Alendy”, benadrukte Somohardjo de goede relatie met zijn coalitiegenoten. “Uiteraard zijn er meningsverschillen zoals bij elke samenwerking, maar dat is normaal.” Pertjajah Luhur zal in de coalitie blijven, behalve wanneer de overige partners haar wegjagen. “Als ze ons wegjagen is het iets anders. Maar tot nu toe hebben we een goede verstandhouding en zijn we oprecht bezig. Wij plegen geen verraad. God leidt ons en we zijn niet bang eruit te gaan als we weggejaagd worden, want ook dan vinden wij onze weg”, stelde de partijvoorzitter.

Somohardjo heeft gisteren in de partijraad zijn visie over amnestieverlening aan de verdachten van de 8 Decembermoorden herhaald. “De waarheid moet naar boven komen. En wanneer dat eenmaal zo is, moet de regering algemeen pardon aan de mensen geven. Net als Jezus, moeten ook wij kunnen vergeven”, hield de PL-voorman zijn gehoor voor.

 “Het gaat niet om Bouterse of een samenwerking met de NDP. Saddam is ook geëxecuteerd, maar heeft dat tot nu toe vrede in het land gebracht? We zien juist een verdere burgeroorlog.” De aanwezige partijstructuren plaatsten bij deze opmerking van Somohardjo geen kanttekeningen. Op de vergadering is een nieuw partijraadsbestuur gekozen, dat onder leiding staat van Sociale Zaken-minister Hendrik Setrowidjojo. Door middel van een statutenwijziging is Frans Kasantaroeno, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, aangesteld als de tweede ondervoorzitter van het hoofdbestuur. De jongerenraad is versterkt en staat onder leiding van de ondernemer Benz Abas, terwijl Juan Chin Kwie Joe de adviesraad voorzit.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,08-01-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics