Nickerie.Net, dinsdag 09 januari 2007


Uitgelegd

Rituele slachting bij het offerfeest

Rituele slachting bij het offerfeest

Het is voor velen niet altijd even helder wat precies de Halal-slachtmethode volgens de Islamitishe voorschriften inhoudt. De redactie van Nickerie.Net heeft voor u wat informatie verzameld om dit uit te leggen:

 

Halal en Haram

Halal (Arabisch: حَلاَلْ, rein, toegestaan) is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde is in niet-juridische termen haram (حَرَامْ, onrein, verboden). Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten. Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de koran, soenna en hadith. Als men naar de fiqh kijkt, ziet men dat halal en haram geen tegenovergestelde van elkaar zijn.

 

Halal voedsel

Moslims mogen alleen vlees eten dat halal is. Halal vlees is uitgebloed vlees van een dier dat volgens de islamitische voorschriften geslacht werd. Het slachten is op die manier een vorm van offerande.

Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan wanneer er niets anders voorhanden is om in leven te blijven. Paardenvlees is niet verboden doch het slachten van paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is.

Alles wat uit de zee komt is zondermeer halal, het hoeft niet op een speciale wijze gedood te worden. De wetsscholen kennen kleine verschillen, bijvoorbeeld over de vraag of garnalen en muildieren toegestaan zijn voor consumptie.

Alle andere soorten voedsel (groenten, vruchten en dranken, met uitzondering van alcoholische dranken en verdovende middelen) zijn zonder bijzondere bewerkingen toegestaan voor consumptie. Enkele groepen moslims interpreteren het koranische verbod op het drinken van wijn (chamr) letterlijk en kennen dus geen verbod op het drinken van andere alcoholische dranken. 

Ritueel slachten (dhabiha)

Net als joden kennen moslims voorschriften voor het slachten van dieren voor consumptie. De belangrijkste voorwaarden die in acht genomen moeten worden voordat het vlees is toegestaan voor consumptie (halal) zijn: 

Slachting van rund volgens Islamistich voorschrift.Slachting van rund volgens Islamistich voorschrift.

 De omstandigheden waarin een dier gefokt werd, de kwaliteit van het voedsel en het onderdak dat het kreeg, evenals de wijze van transport en de afstand waarover dit verantwoord gebeuren kan spelen ook een rol bij de beoordeling of het vlees halal is. Dierenwelzijn is een belangrijke verantwoordelijkheid (khalifa) die God de mens toevertrouwde.

De koran stelt dat alle vlees geofferd in naam van iets anders dan God haram is. Sommige islamitische geestelijken zijn de mening toegedaan dat vlees van toegestane dieren die door een niet-moslim zijn geslacht, maar wel op de door de moslims voorgeschreven wijze, ook halal is. Kosher vlees en vlees van dieren die door christenen in naam van God geslacht zijn, worden ook als halal beschouwd.

Dieren die halal zijn:

Antilopen, bizons, buffels, duiven, frankolijnen (vogelsoort), ganzen, gazellen, geiten, hanen, hazen, hennen, herten, hoenen, hoopoe’s (vogelsoort), kamelen, karbouwen, kippen, koeien, konijnen, kwartels, Lama's, lammeren, leeuweriken, mussen, nachtegalen, ooievaars, papegaaien, patrijzen, pauwen, reigers, runderen, schapen, spreeuwen, struisvogels, vissen, wilde ezels.

 

Dieren die haram zijn:

Aasgieren, apen, beren, cheetahs, eekhoorns, egels, gieren, hagedissen, haviken, honden, hyena’s, jakhalzen, jerboa’s (muissoort), katten, kevers, kiekendieven, krokodillen, leeuwen, luipaarden, marters, muizen, muskieten, olifanten, panters, ratten, schildpadden, schorpioenen, slangen, spinnen, tamme ezels, tijgers, valken, varkens, vleermuizen, vliegen, vossen, wespen, wezels, wolven, zwijnen.

Let op: Bovenstaande lijsten zijn onvolledig en gecategoriseerd naar de regels van het hanafisme. De drie andere rechtsscholen kennen kleine verschillen. Zo werd de garnaal door Hanafi als haram beschouwd, maar werd deze bij de andere soennitische rechtsscholen onder halal gecategoriseerd, omdat (de meeste soorten) garnalen in de zee leven en volgens hen in de koran alle zeeleven als halal aangeduid wordt.

Andere zaken

Andere zaken die haram zijn volgens de islam zijn onder meer: het hebben van buitenechtelijke seksuele relaties; het heffen van rente; gokken; tatoeages.

Bron: Wiki vertaling uit het Engels: Islam - the lawful (Halaal) and the prohibited (Haram)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,08-01-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics