Nickerie.Net, woensdag 10 januari 2007


Maureen Silos: Nickerie in gevarenzone voor klimatologische veranderingen

Nickerie -  Het Nimos is gisteren in Nickerie van start gegaan met een tweedaagse workshop over klimatologische veranderingen en de gevolgen daarvan voor Suriname. Deze workshop wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende organisaties, ministeries en de landbouwsector. Het doel ervan is om middels groepsdiscussies te komen tot een “Nickerie Actieplan Klimaatsverandering”. Workshop facilitator Maureen Silos haalde in haar inleiding aan dat klimaatsverandering een van de grootste uitdagingen is voor de mensheid en dat Nickerie daarvan niet gevrijwaard zal blijven. Klimaatsverandering is ook een enorm ingewikkeld en mondiaal gevaar, dat moeilijk op een beknopte manier is uit te leggen. Nickerie ligt ook in de zone van elke vorm van klimatologische verandering. Vaak beseft men niet het urgente karakter van klimaatsverandering, behalve een selecte groep van NGO’s, overheden en wetenschappers.

Foto: Workshop facilitator Maureen Silos bezig met haar digital presentatie.

Volgens DC Shankar die de workshop opende, moeten wij niet lijdelijk toekijken bij dit sluipend probleem, maar snel acties ondernemen om zaken te stabiliseren om erger te voorkomen en ons verder bewapenen tegen veranderingen die desastreuze gevolgen kunnen hebben. “Voorkomen is beter dan genezen”, vervolgde de Nickeriaanse burgervader op vrij ernstige toon. Gezien de activiteiten in Nickerie, vindt Silos, dat Nickerie hiermee ook een steentje bijdraagt aan de vervuiling door bijvoorbeeld het uitstoten van kooldioxide(CO2) door machines, de agrarische sector die dik gebruik maakt van kunstmest en de natte landbouwmethode van waaruit de gevaarlijke methaan gas ontstaat.

Foto: Proces klimaatsverandering

Methaan zorgt voor zo’n 20% van het versterkt broeikaseffect. Nickerie moet zich ook verder beschermen tegen de steeds stijgende zeespiegel die vooral bij hoge springvloeden duidelijk merkbaar is op verschillende locaties. Silos heeft gezegd dat Nickerie de kans heeft om met het opzetten en naleven van een goed plan straks als model voor het Caribisch gebied en andere delen van het land te dienen. De alarmklok met betrekking tot klimaatverandering geeft verder aan dat de temperatuur in de afgelopen 200 jaar is gestegen met 0.6 graden terwijl wetenschappers reeds voorspellingen hebben gedaan dat in het jaar 2100 deze zal liggen tussen de 1.4 en 5.8 graden. Het opstellen van o.a. een geïntegreerd kustmanagement voor Nickerie verdient dan ook hoge prioriteit. Verwacht wordt dat de overheid die nauwelijks en/of traag reageert ook deze zaken in haar beleid moet meenemen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,10-01-2007


Discussie onderwerp:

Het klimaat verandert al 4,5 miljard jaar

Nederland - 24-02-2006

 

Geoloog Salomon Kroonenberg - Het klimaat verandert al 4,5 miljard jaar, dus nu ook Van onze redactie wetenschap Klimaatverandering is geen probleem dat we moeten oplossen, het is een natuurlijk gegeven waarmee de mens moet leren leven.

De geoloog Salomon Kroonenberg gooit de knuppel in het hoenderhok van de opwarming. In zijn vandaag verschenen boek ’De menselijke maat’ betoogt hij dat ons collectieve geheugen gebrekkig is. „Dertig jaar geleden wisten we zeker dat er een ijstijd op komst was”, zegt hij vandaag in Trouw. „Nu vrezen we dat de aarde gevaarlijk opwarmt. En over dertig jaar?”

De fout die we volgens Kroonenberg maken, is dat we denken dat alles altijd geweest is zoals het nu is, en vooral ook zo moet blijven. „Het klimaat verandert al 4,5 miljard jaar. Er is geen reden om aan te nemen dat dat nu niet gebeurt. Bovendien: het klimaat is niets meer dan het gemiddelde van het weer en dat laten wij ook vrij variëren.”

Het klimaat is ondergeschikt aan de grote cycli van de aarde, die van de ijstijden. Vroeg of laat, maar in elk geval binnen 10000 jaar is de nieuwe ijstijd een feit. De omslag kan ook over dertig of honderd jaar liggen, zegt Kroonenberg. „Maar de klimaatmodellen houden daar geen rekening mee. Dat kan toch niet? Wat ik vraag is: laat die modellen eens doorrekenen tot voorbij dat omslagpunt. Misschien blijkt dat de maatregelen die we nu nemen, straks averechts uitpakken.”

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Trouw

,24-02-2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics