Nickerie.Net, woensdag 10 januari 2007


Rijstboeren enthousiast over project rijst-vis cultuur

Nickerie -  Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft met ondersteuning van de Food and Agriculture Organization (FAO) een proef rijst- viscultuurproject in Nickerie uitgevoerd. Met dit project is in 2004 een aanvang gemaakt en het is succesvol afgesloten in 2006. 40 Kleine rijstboeren zijn getraind door voorlichters van LVV, onder begeleiding van 2 FAO-deskundigen, om in hun arealen naast padie, ook vis te telen. De boeren zijn zeer enthousiast. Door ook vis te telen in padiearealen kan de landbouwer zijn inkomsten verhogen en is hij niet alleen afhankelijk van de padieteelt.

Daarnaast is gebleken dat door deze gecombineerde aanpak van de teelt van padie en vis op hetzelfde areaal de productie van padie toeneemt doordat de bodemvruchtbaarheid verbeterd wordt, terwijl het gebruik van pesticiden afneemt waardoor de kostprijs van rijst eveneens afneemt. De FAO is zeer tevreden over de resultaten van deze proef en heeft hiervan melding gemaakt in haar recente nieuwsbrief FAO Aquaculture Newsletter (FAN). Het ministerie van LVV is thans bezig voorbereidingen te treffen zodat een aantal rijstboeren op continu basis kunnen overgaan tot de gecombineerde teelt van padie en vis. Deze methode kan in alle districten toegepast worden. Door de rijst- viscultuur zullen de boeren in staat zijn zelf goedkope en hoogwaardige eiwitten te genereren.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,10-01-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics