Nickerie.Net, maandag 15 januari 2007


Eerste hoorzitting in ressort Nieuw-Nickerie
Geplaatst: 15/01/2007

Nickerie -  In het kader van de verdere decentralisatie van Nickerie is donderdag de eerste hoorzitting gehouden in het ressort Nieuw-Nickerie. Tijdens de hoorzitting in de parochiezaal mochten burgers vragen stellen en voorstellen deponeren die zullen moeten leiden tot het opstellen van een ressortplan. Nickerie behoort tot ťťn van de vijf proefdistricten waar er gewerkt wordt aan een stukje autonomie. Mr. Bas Ahmadali gaf in zijn speech aan dat Nickerie reeds voor level I en II is gecertificeerd en hierdoor meer bevoegdheden krijgt om zijn verdere ontwikkeling zelf te bepalen. Zo zal Nickerie zijn eigen budgettaire en financiŽle begroting maken en indienen. Ook zal Nickerie zelf verder werken aan verordening van systemen. Ahmadali zei ook dat deze instrumenten machtige gereedschappen zijn om verder tot ontwikkeling te geraken.

Foto: Een beeld van de hoofdtafel tijdens de eerste hoorzitting in het ressort Nieuw Nickerie. V.l.n.r.: Jogeswar Nageswar, dc Bhagwatpersad Shankar, mr. Bas Ahmadali, drs. Mahinder Persad, Prem Moerahoe en Dennis Filemon.

Met het operationaliseren van deze bevoegdheden ziet hij heel goede perspectieven voor Nickerie . Burgervader Bhagwatpersad Shankar is enorm optimistisch gestemd en staat voor een duurzame ontwikkeling van zijn district, waar welvaart en welzijn van het volk steeds verbeterd dienen te worden. De financiŽle decentralisatie moet Nickerie in staat stellen om uit eigen kas projecten uit te voeren en ook nog inkomsten te genereren. De zogenaamde districtsportemonnee zal inkomsten van de verschillende activiteiten innen als ook putten uit de huurwaarde- en de vermakelijkheidsbelasting die voortaan in Nickerie zullen blijven.

Ressort Nieuw-Nickerie heeft ook voorstellen gedeponeerd hoe nog meer inkomsten kunnen worden gegenereerd om deze portemonnee zwaarder te maken. Ook heeft ressort Nieuw-Nickerie aangegeven wat het de komende tijden ziet veranderen. Districtsadministrateur, Jogeswar Nageswar, gaf in een presentatie de begrotingscyclus weer. Zo moeten de plannen per ressort eind februari 2007 gedeponeerd worden bij de DR. Eind mei 2007 vindt dan de doorgeleiding van de begroting plaats naar de minister van Regionale Ontwikkeling. De ressorten Wageningen en Paradise hebben ook hun hoorzitting gehouden. Voor zaterdag 14 januari 2007 stonden de ressorten Henar en Westelijkepolders op schema.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS

,15-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics