Nickerie.Net, zaterdag 20 januari 2007


Voorzitter Ram Sardjoe:

‘Kom niet ertussen wanneer twee VHP’ers vechten’

Geplaatst: 15/01/2007

Nickerie -  ‘Wanneer twee VHP-ers vechten, komt er niet tussen, anders zult u vermorzeld worden. Precies als wanneer twee olifanten zouden vechten en u er tussen in zou gaan’, sprak de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (de VHP), tevens vice-president van de Republiek Suriname, Ramdien Sardjoe, vermanend gisteren in De Olifant bij de herdenking van het 58-jarig bestaan van de partij. Met zijn beeldspraak wilde hij de hechte samenwerking binnen de partij verduidelijken. Ook riep hij de voortrekkers van de vernieuwingsbeweging, Prem Raghoebarsingh en Anand Girjasing, op naar voren te treden als bewijs dat er sprake is van eenheid binnen de partij. Bholanath Narain weigerde naar voren te gaan. Volgens hem bestaat er beslist geen redenen om te twijfelen aan de eenheid binnen de partij. Vooral gelet op het feit dat de beginselen van de democratie hoog in het vaandel worden gedragen. De partijvoorzitter erkende dat er in het verleden mogelijke verschillen en misopvattingen zijn geweest. Er is namelijk sprake geweest van een broederstrijd. Maar het belang van de partij heeft hierbij altijd prioriteit genoten.

Foto: Voorzitter Ram Sardjoe, Anand Girjasing en Prem Raghoebarsing op het podium.

Hij vond zelfs dat ‘elke VHP’er het recht heeft om kritiek te leveren.’ De partij is een zeer flexibele partij. De principes en doelstellingen zijn erop gericht om het volksbelang te dienen. Verder heeft de partij zich bijzonder goed weten te integreren in de Surinaamse samenleving en stelt zij zich open voor het behartigen van de belangen van een ieder. Maar de voorzitter stelde dat ter realisering hiervan de inzet van een ieder vereist is. Hij blikte terug op 58 jaren geleden, toen de partij werd opgericht door de toenmalige voorzitter wijlen Jagernath Lachmon. Voorzitter Sardjoe bracht hulde aan wijlen Lachmon voor de inzet die toentertijd door hem is verricht om de partij structuur te geven.

Als eerbetoon hebben de structuren van de VHP gistermorgen een krans gelegd bij het standbeeld van Lachmon op het Onafhankelijkheidsplein. Op 16 januari 1949 verrees er een politieke partij waar alleen Hindustanen deel van uitmaakten, de Verenigde Hindustaande Partij. In 1966 werd deze partij opengesteld voor andere bevolkingsgroepen waarna zij in 1973 een naamswijziging onderging. Vanaf deze periode heet de partij de Vooruitstrevende Hervormingspartij. Het stimuleren van de private sector, de agrarische sector ondersteunen en het operationaliseren van sportactiviteiten zijn slechts enkele van de zaken waaraan de VHP invulling zal geven de komende periode.

Asha Bhagwat


Bholanath Narain: ‘VHP vertoont veel lekkages’
Geplaatst: 16/01/2007

Paramaribo -  Bholanath Narain, de ex- tegenkandidaat van voorzitter Ramdien Sardjoe van de VHP bij de onlangs gehouden bestuursverkiezing, heeft tegenover DBS verklaard, dat hij bijkans 9 tot 10 jaar in de VHP zit. Zondag was hij ook in De Olifant om het 58 jarig-bestaan van de partij te vieren. Ondanks de meningsverschillen tussen hem en Sardjoe, gaf hij aan dat hij in hart en nieren een VHP-er is en dat zal blijven.

Vanaf zijn intrede in de VHP is het hem opgevallen dat de partij eigenlijk een heel goede beurt zou kunnen maken. De ontevredenheid binnen de partij neemt toe en de partij is ook bezig af te glijden. Eén van de redenen waarom de partij bezig is af te glijden, is dat het kiezersvolk géén geloof meer heeft in de leiding en de performance van de partij en daar moet volgens Narain een enorme verandering in komen. Tijdens de felicitatieboodschap van de partijvoorzitter heeft die een handreiking gedaan naar Narain om op het podium te komen, nadat Prem Raghoebarsingh en Anand Girjasing hem voor waren geweest, als bewijs dat er sprake is van eenheid binnen de partij.

Bholanath NarainFoto : Bholanath Narain

Narain heeft geweigerd naar het podium te gaan en verklaarde aan DBS dat hij niet bezig is met het spelen van toneel. ‘Ik heb zes maanden terug een gesprek aangevraagd met de voorzitter en dat kan maar niet van de grond komen en nu roept hij mij om op het podium te verschijnen alsof er niets aan de hand is.’ Volgens Narain is het van de twee heren bekend dat zij hun activiteiten ontplooien vanuit een stichting en proberen zodoende om hun stichtingsbelangen behartigd te zien. Hij en de zijnen zullen niet bij de pakken neerzitten, maar doorgaan met de door hen uitgestippelde werkwijze om de partij groter en sterker te maken.

Narain heeft verder ook aangegeven dat de VHP een groot huis is, dat momenteel veel lekkages vertoont en dus daarom heel snel hersteld moet worden, doelende op de meningsverschillen. Als de mensen bereid zijn om te werken in harmonie, oprechtheid en openheid, kan de partij inderdaad een grotere en sterkere partij worden; anders zal het niet lukken. Op de vraag wat zijn voornemens zijn van het jaar zei Narain dat het een moeilijk jaar gaat worden als hij goed naar de meningen van zijn achterban heeft geluisterd. Zijn voornaamste prioriteit binnen de partij is om het geloof te herwinnen bij de mensen en dat kan volgens Narain alleen als er daadwerkelijk daden worden gesteld.
Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS

,16-01-2007


Bij 58 jaar VHP: Coalitiepartners prediken samenbundelingsgedachte

Eric Mahabier, 15/01/2007

Paramaribo - “Samenbundelen” of “samensmelten” van alle coalitiepartijen en hiermee de eenheid in de regering verder demonstreren. Hiervoor hebben diverse coalitiepartners gisteren in stichting De Olifant tijdens de viering van 58 jaar VHP gepleit. SPA-voorzitter Siegfried Gilds, die als eerst met dit voorstel kwam, vindt dat de onderlinge samenwerking hechter moet worden en dat in de toekomst gekeken moet worden naar een samensmelting. Hiermee zal het aantal politieke partijen in het land gereduceerd worden. Gilds plaatste deze opmerkingen tegen de achtergrond van de dankdienst van de VHP, die is afgesloten met een gebed door dominee Diana de Graven. Hiermee wordt volgens de SPA-voorzitter aangegeven dat de VHP ook religieus geďntegreerd is.

Volgens Seeka-voorzitter Paul Abena kan bundeling van de partijen leiden tot grote glorie van het land. Zijn partij zal aan de oproep van bundeling gevolg geven. “Als eenheid zullen we veel verder kunnen,” vindt BEP-voorzitter Caprino Alendy die op de oproep van Gilds doorborduurde. DA’91 politiekleider Winston Jessurun is zich ervan bewust dat de oppositionele partijen de regering “snel om zeep” willen helpen. Hij acht het van belang om de gelederen te sluiten. “De coalitie is niet aan het wankelen,” liet hij de goed opgekomen VHP’ers weten.

NPS-voorzitter Ronald Venetiaan zei in zijn toespraak dat een hechte samenwerking van het “allergrootste” belang is. Hij deed de oproep aan de overige coalitiepartners om met de NPS te blijven “optrekken”. Zowel Venetiaan als Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo wees in zijn toespraak op de hechte band die met de VHP onderhouden wordt. Somohardjo zei al 35 jaar een goede verstandhouding met de VHP te hebben en lief en leed met deze partij gedeeld te hebben”. Ook Pertjajah Luhur vindt een hechtere samenwerking van de coalitie van eminent belang om de ontwikkeling van het land verder ter hand te nemen.

Pijnpunten die er in de samenwerking zijn, moeten volgens Venetiaan op het juiste niveau worden besproken. VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan de onderlinge eenheid en samenwerking. Deze eenheid zou al diverse malen zijn gedemonstreerd.-.


Ramdien Sardjoe: ‘Mansaram moet politieke verhoudingen kennen’

Eric Mahabier, 15/01/2007

Paramaribo - “Voor zover politieke leiders een uitspraak doen, zijn het politieke leiders die daarop moeten reageren. Als Somohardjo een uitspraak doet, ben ik de persoon die moet reageren. Mevrouw Mansaram moet de politieke verhoudingen goed kennen.” Volgens VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe heeft hij zijn partijgenoot tevens assembleelid Sharmila Mangal-Mansaram op deze “politieke hiërarchie” gewezen, nadat ze vorige week op Radio 10 wederom uitspraken deed over de visie van Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo rond het verlenen van amnestie aan de verdachten van de 8-Decembermoorden.

De politica heeft in deze kwestie een heel andere mening dan deze frontleider. Somohardjo had gedreigd niet naar de feestvergadering van VHP te zullen gaan. “Ik praat niet over de inhoud, maar over de verhoudingen. Als de Pertjajah Luhur-leider een uitspraak doet, kan niet een andere persoon in de hiërarchie gaan reageren. Voor zover nodig moet die reactie op het zelfde niveau blijven,” geeft Sardjoe als antwoord op de vraag of Mansaram is teruggefloten. “Iedereen is vrij in zijn mening, alleen moet je weten wat je zegt, waar je het zegt en hoever je gaat,” vindt de VHP-topman.

“Politiek is hij correct, maar thematisch heb ik gelijk”, reageert Mangal-Mansaram. Ze zegt het idee van amnestie te blijven bestrijden, omdat ze als Nieuw Fronter anders “ongeloofwaardig” zal overkomen. “Men kan zich ervan distantiëren, maar ik zal mijn mening over amnestie blijven verdedigen”, stelt ze.

Sardjoe heeft over deze kwestie vrijdagavond na afloop van de assembleevergadering een gesprek gehad met Somohardjo. De zaak is toen uitgesproken. Somohardjo die gisteren op de feestvergadering aanwezig was, ging in zijn spreekbeurt niet voorbij aan deze kwestie. Hij zei blij te zijn met de interventie van de VHP-voorzitter. “De goede samenwerking met de VHP mag niet worden verstoord door enkelingen,” zei Somohardjo. Hij hoopt dat zulke zaken op voorzittersniveau worden uitgesproken en niet door “kleine” personen.

Mangal-Mansaram, die als conferencier optrad, liet weten dat Somohardjo op een ander tijdstip een “gepast” antwoord hierop krijgt, omdat hij op dat moment gast bij de VHP was. “Ik ben uit de NPS geboren en de VHP heeft me grootgebracht. Niemand hoeft te denken de verhouding tussen mij en de VHP te vertroebelen. Ik hou geen rekening met vijfde of derde rang,” zegt Somohardjo aan dWT.

Volgens hem heeft hij niet gedreigd dat hij niet naar de VHP-feestvergadering zou gaan. Hij wilde slechts aan VHP-prominenten laten doorschemeren niet gelukkig te zijn met de wijze waarop Mangal-Mansaram heeft gereageerd op zijn visie over amnestie voor de verdachten van de Decembermoorden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,16-01-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics