Nickerie.Net, dinsdag 16 januari 2007


GLIS nog steeds optie in grondproblematiek Suriname

Geplaatst: 16/01/2007

Paramaribo -  De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Michael Jong Tjien Fa, is gisteren ettelijke keren door de leden van DNA geïnterrumpeerd toen hij zijn beleid presenteerde. Allerlei corruptie gevoelige zaken zijn door hen aan de orde gesteld. Geen goede uitvoeringskaarten, een verouderd archiefsysteem, onoverzichtelijkheid van de status van gronden, alles gebeurt handmatig en onoverzichtelijk, zijn enkele problemen die de minister werden voorgehouden.

Er is gepleit om het GLIS-project als speciaal onderwerp op de agenda te plaatsen. De verdere uitvoering van dit project is wederom door de minister benadrukt. Of de plooien met de GLIS-leiding worden gladgestreken is nog de vraag. De minister gaf antwoord op enkele vragen. Het gehele land wordt met GLIS digitaal in kaart gebracht op basis van satelliet en luchtfoto’s. Het unieke is dat al het uitgegeven land een speciaal identiteitsnummer krijgt. Ook de niet- uitgegeven percelen, evenals rivieren, kreken en zwampen.

Ook zal er met het GLIS een database zijn van de rechtsstatus van de gronden. De uitgifte en afhandeling zullen worden gemoderniseerd. Het is gebleken dat veel domeingrond niet volgens de bestemming wordt gebruikt. Sommige zijn doorverkocht voor grote bedragen. Hieraan wil het ministerie een halt brengen en zelfs overgaan tot intrekking zonder aanzien des persoons. ‘Middels bekendmakingen zullen wij de gemeenschap blijven informeren’, zei de minister. De Landhervormingswet van 1982 zal ook nader onder loep worden genomen. Wie komen in aanmerking en wanneer? zijn vragen die nog beantwoord moeten worden. Enkele criteria zijn onder meer dat je Surinamer moet zijn en 21 jaar oud, dus handelingsbekwaam moet zijn. Samen met het GLIS wil de minister de Landhervormingswet wijzigen en nadere uitvoeringsregelingen doorvoeren. Ook het Domeinkantoor zal worden gemoderniseerd. Er zal gestreefd worden naar een snelle afhandeling van aanvragen. Nieuwe verkavelingsprojecten zullen in kaart worden gebracht en de verkoop van domeingronden zal aan banden worden gelegd. Er is al een groot deel van de terreinen in Paramaribo en in de districten gedigitaliseerd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,16-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics