Nickerie.Net, dinsdag 16 januari 2007


Vrouwen Forum pleit voor herbevestiging normen en waarden in de samenleving

Paramaribo -  Het Vrouwen Parlement Forum (VPF) constateert evenals iedere burger in dit land een enorme normvervaging in de samenleving. Dit is onder andere het gevolg van de wijze waarop seksualiteit verkocht wordt en corruptie ongestraft blijft. De totale samenleving, in het bijzonder jongeren en kinderen, wordt slachtoffer van deze normvervaging.

Jongeren krijgen verkeerde informatie en rolmodellen voorgeschoteld. Ouders en verzorgers moeten in deze tijd nog meer ondersteund worden in de opvoedende taak die zij hebben. Zowel de overheid, het bedrijfsleven als de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) zullen passende maatregelen moeten treffen om de Surinaamse jeugd te behoeden van ondergang. Zo zouden bedrijven niet alleen in de vakantie jongeren in de gelegenheid moeten stellen om te werken tegen een redelijke vergoeding. Let wel, het gaat hierbij om bedrijven met een goede reputatie.

Een anti-corruptiewet moet spoedig in het parlement behandeld worden en in uitvoering genomen worden. Zodra burgers merken dat hieraan invulling gegeven wordt, zullen de beleidsvoornemens van de diverse ministeries beter ondersteund worden.

Er zijn diverse positieve ontwikkelingen in ons land te noemen zoals verbetering van de infrastructuur, vernieuwingen binnen het overheidsapparaat, o.a. decentralisatie van bestuur, maar aanhoudende geruchten over corruptie en ontbrekende stappen (soms trage rechtsgang) om daadwerkelijk de zaken te onderzoeken, maken dat Surinamers het over het algemeen laten liggen. Mensen worden passief en zoeken hun uitweg in vaak negatieve zaken zoals criminaliteit, drugsgebruik, oplichting, geweld tegen vrouwen en kinderen, etc.

President Ronald Venetiaan heeft in zijn nieuwjaarsrede de samenleving opgeroepen af te stappen van negativiteit. Dit blijkt echter erg moeilijk te zijn, omdat de kleine man moeilijk aan een stuk perceel komt, etniciteit en politieke kleur belangrijker schijnen te zijn dan kennis en kunde, Surinaamse bedrijven niet het gevoel hebben dat ze ondersteuning krijgen, kinderopvang voor vele gezinnen en m.n. voor alleenstaande moeders een probleem vormt om het gezinsinkomen te kunnen vergroten.

Het VPF als niet-gouvernementele organisatie wil hierbij ook haar ondersteuning verlenen en diverse activiteiten organiseren om burgerschapszin te stimuleren. Zij is ervan overtuigd dat de samenleving burgers nodig heeft die het heft van hun eigen ontwikkeling en die van hun directe omgeving in eigen hand kunnen nemen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,16-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics