Nickerie.Net, donderdag 18 januari 2007


Geen openbare verkoop van Bigi Pan natuurgebied

Eric Mahabier, 17/01/2007

Paramaribo - Het Bigi Pan-natuurgebied is uitgezonderd en zal niet verkocht worden wanneer onroerende goederen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) in het openbaar verkocht worden. Deze verzekering gaf minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) het parlement gisteren. Het Bigi Pangebied behoort aan de SML en de regering is van plan dit jaar nog de onroerende goederen van het rijstbedrijf in het openbaar te verkopen. Met de inkomsten zullen de 452 schuldeisers betaald worden.

Volgens Raghoebarsing wordt bij de openbare verkoop ook uitgezonderd de hoofdinfrastructuur inclusief het deel van de Oost-Westverbinding dat aan de SML toebehoort. Ook het woondorp Wageningen en het terrein dat toegewezen wordt aan de 200 boeren, worden niet verkocht.

De minister informeerde de assemblee verder dat door op deze wijze de SML te privatiseren, er perspectieven zullen ontstaan voor hernieuwde productie door initiatieven van particulieren. Voorts worden garanties geboden aan bewoners van het dorp.

Voor de 200 werknemers, die in ruil voor ontslag een stuk grond van de SML kregen en daardoor boeren zijn geworden, worden productiemogelijkheden geschapen. “Ook worden op deze wijze op rechtvaardige wijze vorderingen en schulden afgewerkt zodat aan alle betrokkenen recht gedaan wordt”, zegt Raghoebarsing. Geetapersad Gangaram Panday, voorzitter van de raad van bestuur van SML, zegt aan de Ware Tijd dat de voorbereidingen voor openbare verkoop van de onroerende goederen in volle gang zijn.

Verwacht wordt dat uiterlijk in april de eerste advertenties hierover verschijnen. Volgens Raghoebarsing zullen dit jaar nog de bewoners en boeren van Wageningen titels op hun grond krijgen. Het overleg hierover met het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is in volle gang. De boeren zullen begeleid worden zodat de arealen geleidelijk aan weer in productie kunnen komen. De infrastructuur in het waterloopkundig gebied zal in kaart worden gebracht als basis voor maatregelen om het waterbeheer te verbeteren. Het gebied, zegt de bewindsman, zal worden ondergebracht in een waterschap waardoor alle gebruikers invloed krijgen op de wijze waarop het water en de infrastructuur beheerd worden. Zodoende worden tendensen tot monopolie op water voorkomen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,16-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics