Nickerie.Net, donderdag 18 januari 2007


Boothouders back-track krijgen training “veilig varen”

Ashley Lieveld

Nieuw Nickerie – Boothouders die de back-track onderhouden, worden op maandag 22 januari in de gelegenheid gesteld een eendaagse cursus “veilig varen” te volgen. Dit in het kader van het verhogen en garanderen van de veiligheid van het personen vervoer te water. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft deze cursus reeds aan 265 boothouders van verscheidene verbindingsdiensten en belangstellenden waaronder vissers en privé- en pleziervaartuig bezitters, verzorgd.

Behalve de back-track boothouders staat de cursus ook open voor overige boothouders, belangstellenden en deelnemers aan het Surinaams waterverkeer van Nickerie zich laten registreren voor deze eendaagse cursus. De registratie formulieren kunnen afgehaald en ingediend worden bij de MAS te Nickerie aan de Maynardstraat 17  of op het districtcommissariaat bij de heer Edgar Persaud. Het inschrijfgeld bedraagt 35 Surinaamse dollar.

De onderwerpen die tijdens de cursus behandelt zullen worden zijn onder andere; het lezen van de getijtafel, lezen van navigatiekaarten, wettelijke voorschriften en gedragsregels en vaarwegmarkering. De Back-track boothouders zeggen blij te zijn met deze eendaagse cursus en geven aan al geruime tijd hierop te hebben gewacht. Zij hopen door deze training de veiligheid van de passagiers beter ter hand te kunnen en hierdoor ook bekend te worden met de veiligheidsregels die gelden te water.                                                               

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,18-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics