Nickerie.Net, donderdag 18 januari 2007


CCN complex wordt na 19 jaar in glorie hersteld

Ashley Lieveld

 

Nieuw Nickerie – “Het Cultureel Centrum Nickerie (CCN) aan de Walther Hewittstraat is niet alleen een tijdje, maar ruim 19 jaar een ruïne overwoekerd met bos geweest”. Volgens de voorzitter van het stichtingsbestuur, Antoine Elias, bruist het deze weken van activiteiten op het complex. De schouwburg wordt gerenoveerd, de bibliotheek krijgt ook een grondige opknapbeurt en ook de overige lokalen op de vleugel van de bibliotheek zijn helemaal opgeknapt. Sinds 1 januari 2007 zijn de stichting WiN, het Nickerie Aids Team (NAT) en het Bureau Alcohol en Drugs (BAD)  gehuisvest in deze lokalen.

Zie rubriek Nickerie Verleden, Heden en de Toekomst (door Kenneth Donk, 10 juni 2005) voor meer informatie voor de renovatie van CCN. Op de foto architect Phillip Dikland: renovatie gaat geld kosten maar het is haalbaar! Anno 2007 gereed voor een Jazz Concert (red. Nickerie.Net).

Volgens Elias zijn de ontwikkelingen die het CCN nu meemaakt, mogelijk gemaakt door organisaties die bereid gevonden zijn het cultureel centrum weer in zijn glorie te herstellen. Alvorens tot een samenwerking over te gaan met de organisaties heeft het bestuur eraan gewerkt om een wettelijke basis te krijgen. “Het heeft een poos geduurd door alle democratie”, geeft Elias aan. Nadat dit gerealiseerd was is het bestuur gaan uitkijken naar fondsen. Die waren niet makkelijk te vinden, vindt de voorzitter van het stichtingsbestuur, “zeker niet als de renovatie waarbij je de donor niet kan garanderen hoe je de zaak verder gaat exploiteren”.

Het stichtingsbestuur ging enkele maanden terug met Mohammed Amzad van de Open Bible Church uit Trinidad en Tobago, die interesse bleek te hebben voor de schouwburg, onderhandelen. Deze onderhandelingen hebben volgens Elias geleid tot een langdurig samenwerkingsovereenkomst, wat inhoudt dat de Open Bible Church de schouwburg gaat renoveren en daar kerk gaat houden. Daarnaast is het organiseren van shows en andere activiteiten die absoluut niets met de kerk te maken hebben ook weer mogelijk in de schouwburg.

De eerste activiteit die in de schouwburg wordt gehouden nadat in december de opening heeft plaatsgevonden is een jazz concert op 18 november.  Deze show wordt mogelijk gemaakt door de Amerikaanse ambassade die een Jazz-band naar Suriname heefd gehaald voor twee optredens. De eerste is donderdag 18 januari  in Nickerie en de tweede in Paramaribo op vrijdag. “Hierdoor kan Nickerie proeven wat er in de schouwburg was en wat aan het komen is”.

Over de vleugel van de bibliotheek zegt Elias dat die helemaal gerenoveerd is. Het bestuur is met de stichting Win een vergaande samenwerking aangegaan. Het is niet alleen duurzaam en lang jarig, maar ook vergaand, benadrukt Elias. Dit houdt in dat het cultureel centrum de stichting Win zal faciliteren en aan de andere kant zal WiN sponsors zoeken voor het stichtingsbestuur. In dit kader is de bibliotheek al gerenoveerd en er wordt nu gewerkt om de boeken voorziening weer optimaal te laten zijn.

Volgens de voorzitter is er een project opgesteld voor de aanpak van het heel complex. De sporthal die het nog maar voor een deel bijstond is nu helemaal gesloopt. Voor de vleugel aan de Walther Hewittstraat zijn er al fondsen beschikbaar. De lokalen zullen na gerenoveerd te zijn voor culturele activiteiten gebruikt worden. De afdeling Milieubeheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook daar haar kantoor had is reeds verhuisd. Het BOG die nog steeds daar kantoor houdt heeft volgens Elias te kennen gegeven in februari te zullen verhuizen. Als het zover is zal een deel van die vleugel gebruikt worden voor sociale en het ander deel voor culturele activiteiten, deelt Elias de krant desgevraagd mee.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,18-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics