Nickerie.Net, zaterdag 20 januari 2007


Panday: 'Voldoende water voor bevloeiing arealen in Nickerie'

'Geplaatst: 19/01/2007

Nickerie -  Het is geen eenvoudige taak in tegenstelling tot wat men vaker denkt. Als de pompen te Wakay stilgelegd worden en de weergoden het hemelse water niet naar beneden dirigeren, zullen de padieboeren nooit voldoende water hebben. Zo sprak Kries Brindaben Panday, die recentelijk door het boerenvolk van Nickerie is beschuldigd als de grootste boosdoener van de sector. Panday gaf in een exclusief interview met DBS aan dat Wakay zeker een ondersteunende taak heeft en dat in de kleine regentijd, waarbij men er van uitgaat dat het regent, Wakay steeds de nodige voorbereidingen treft om boeren in staat te stellen hun nattegrondbewerking te doen. Gezien de ontwikkelingen tot op dit moment ziet Panday geen enkele reden voor de boeren om te klagen dat er geen water is.

Wakay heeft al twee pomptermijnen achter de rug. De derde is op 8 januari gestart. Brindaben Panday gaf wel toe dat er hindernissen in het kanaal waren, maar dat de aannemer Jankie deze blokkades reeds heeft verwijderd, waardoor het water vrij snel richting de akkers stroomt. Of er sprake is van enige lekkages/verspilling in het Corantijnkanaal, merkte Panday op dat er inderdaad water gaat en komt richting Nannizwamp en dat er een aantal van deze natuurlijke verbindingen zijn met het Corantijnkanaal. Er is in feite geen sprake van verspilling maar wel van een wisselwerking.

Volgens de MCP-topper kunnen deze natuurlijke verbindingen niet afgesloten worden, omdat er dan een te grote druk zal ontstaan op de dam van het kanaal bij verandering van het waterpeil in het zwampige Nannigebied. Om de hydrologische verhouding in balans te houden is het afsluiten van de verbindingen dus niet nodig. Als het water enige tegenwerking ondervindt zal het minder snel stromen.

Het waterpeil bij de Nanniverdeelwerken en van het Wouwkanaal is enorm verbeterd, wat betekent dat er voldoende water is. Wat nu speelt is dat het nog een tijdje kan duren voordat het water de verafgelegen akkers bereikt. Logischerwijs worden de polders die dichterbij de verdeelwerken zitten, veel eerder van water voorzien. De Wakaypompen hebben tot en met donderdagavond brandstof. Er is reeds contact met LVV geweest om de komende dagen 50.000 l diesel in Wakay te krijgen, zodat de pompen nog tien dagen aan het werk kunnen. Waar het water verder verdwijnt, zoals de boeren dat zeggen, moet nader onderzocht worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,20-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics