Nickerie.Net, zaterdag 20 januari 2007


Problemen van het Nickeriaanse jeugd onderzocht

19/01/2007

Nickerie -  De drie Nederlandse stagiaires: Lenneke Plompen, Maartje Verhagen en Heleen Toebast hebben afgelopen woensdag hun afstudeerproject gepresenteerd aan de Nickeriaanse gemeenschap. Uit hun onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de Nickeriaanse jeugd een groot aantal problemen heeft. Problemen in de thuissituatie, gebrek aan mogelijkheden, criminele jongeren, depressieve jongeren, problemen met betrekking tot seksualiteit, mishandeling en verwaarlozing en gedragsproblemen zijn zaken die de drie hogeschoolstudenten in Nickerie hebben geconstateerd.

Enkele uitkomsten:

Nuancering van 23 procent seksueel gerelateerde problemenHet onderstaande cirkeldiagram geeft een groot aantal problemen in Nickerie weer. Zon 45% van de problemen op het gebied van seksualiteit heeft te maken met seksueel misbruik. In 12 van de 20 interviews door de studenten wordt het als probleem aangekaart. Het misbruik vindt vrijwel altijd plaats in de familiesfeer. Tevens wordt zichtbaar dat veel jongeren op zeer jonge leeftijd seksueel actief zijn. Ook dit kan plaatsvinden in de familiesfeer. Dit is echter in sommige gevallen cultuurgebonden, zeggen de studenten.

Als oorzaken voor het jong seksueel actief zijn worden de volgende redenen genoemd:

Uit de 23% seksueel gerelateerde problemen blijkt:

Door grote armoede voelen sommige meisjes zich gedwongen om hun lichaam te verkopen om geld voor zichzelf of hun familie bij elkaar te krijgen. Misbruikte kinderen krijgen, bij gebrek aan goede begeleiding, een verstoorde seksuele moraal en worden hierdoor vaker jong seksueel actief. Daarnaast verandert volgens enkele informanten de algehele seksuele moraal in Suriname en zijn veel jongeren eerder seksueel actief. Dit kan te maken hebben met invloeden vanuit de media. Gevolgen hiervan zijn tienerzwangerschappen en geslachtsziektes.

Als eventuele aanbevelingen op dit gebied hebben de studenten Stichting WiN kenbaar gemaakt dat vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn en dat er meer counselors opgeleid moeten worden. Voorts is ook aangegeven om de media in te zetten om de gevolgen bekend te maken. Het onderzoek dat bijkans vier maanden heeft geduurd, heeft ook geresulteerd in de productie van een sociale kaart in boekvorm van het district Nickerie. Hierin worden alle instanties beschreven die hulp bieden aan kinderen en jeugdigen. De studenten die allen afkomstig zijn van de Hogeschool Utrecht hebben in opdracht van Stichting WiN dit onderzoek gedaan over jeugdhulpverlening in het district Nickerie en of deze wel of niet dekkend is. Het hoofddoel van dit onderzoek moest erin resulteren dat er een overzicht van het jeugdhulpverleningsaanbod in kaart werd gebracht en vanuit de onderzoeksresultaten conclusies en aanbevelingen werden gedaan aan Stichting WiN.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,20-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics