Nickerie.Net, dinsdag 23 januari 2007


Aquacultuur als alternatieve economische booster voor Nickerie

Nickerie -  Op verzoek van de Nickerie Slagbalbond (NSB), onder leiding van de parlementariŽr Carmelita Ferreira, is zaterdag een info-avond georganiseerd over aquacultuur. Ferreira gaf aan dat aquacultuur een enorme bijdrage kan leveren aan het boosteren van de Nickeriaanse economie. Er is grond zat in de directe omgeving van Margarethenburg en ook elders in Nickerie. Voor kleine voedselproducenten die geen heil meer zien in de rijstbouw, kan aquacultuur een goede inkomstenbron worden om verder van te leven. De uit Nickerie afkomstige aquacultuurexpert Soekirdjan Moelioredjo, verbonden aan de AdeK universiteit, gaf in zijn presentatie aan dat Nickerie heel goed gelegen is om aan aquacultuur te doen.

Echter schort het nog onder andere aan een behoorlijke wetgeving in ons land. De visexpert heeft ook gezegd dat aquacultuurprogrammaís in landen als BraziliŽ, Ecuador, Peru en Bolivia hebben gezorgd voor een stukje armoedebestrijding en gemeenschapsontwikkeling. Ook is aquacultuur een systeem heel dichtbij huis voor duurzame voedselvoorziening. Terwijl Suriname nog aan de weg timmert, hebben andere landen zich al heel ver op dit gebied gespecialiseerd en verdienen er bommen geld aan. Onze geografische ligging en andere klimatologische omstandigheden maken dat o.a. Nickerie heel goed kan gaan verdienen uit aquacultuur, mits deze vakkundig wordt aangepakt. Voorts zijn er voldoende grond en zoetwaterbronnen aanwezig in en rondom Nickerie. De Adekus heeft voldoende expertise in huis voor het helpen opzetten van aquacultuurbedrijfjes.

Hier en daar zijn mensen al op kleine schaal bezig met de uitoefening van aquacultuur. Henry Karijoikromo gaf mee dat er al een groep bezig is te Longmay en zich in een vergevorderde fase bevindt om straks de nodige trainingen te starten. Zij zijn sedert november 2006 gestart met de uitvoering van een aquacultuur pilotproject. Volgens Soekirdjan Moelioredjo is er voldoende afzetmarkt voor vis in de directe regio. Suriname heeft jammer genoeg nog geen marketingsonderzoek hiervoor op tafel. Om bevolkingsaquacultuur te bevorderen zou de overheid een betere faciliterende rol moeten vervullen.

Vergeleken met een land als BraziliŽ bestaat er in Suriname ook nog geen financiŽle en technische ondersteuning voor mensen die hiermee een begin willen maken. Ook schort het behoorlijk aan samenwerking. Ferreira gaf aan een hechte samenwerking aan te zullen gaan met de aquacultuurproducenten van Longmay, zodat er een breder draagvlak ontstaat en dat steeds meer mensen hierin geÔnteresseerd raken. Er is voldoende geloof dat aquacultuur zeker een alternatieve economische booster kan worden voor een beter draaiende Nickerie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS

,22-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics