Nickerie.Net, dinsdag 30 januari 2007


In Memoriam

Dr.  Jozef Siwpersad

1944 - 2007

Den Haag - Op maandag 22 januari is na een kortstondig ziekbed de Nickeriaanse historicus, Dr. Jozef Siwpersad overleden.  De heer Siwpersad was in leven tot kort voor zijn dood een maatschappelijk zeer actieve persoon. In Den Haag was hij gemeenteraadslid voor het CDA. Hij was een zeer toegewijde persoon, die de Surinaamse gemeenschap zowel in Suriname als in Nederland een warm hart toedroeg. Hij was de grondlegger van de in 2004 gehouden Suriname Districtendag. Hij was een vurige Nickeriaan, die in Nederland niets onbenut liet, die kon bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zijn geboortedistrict. Tot zijn dood was hij nog secretaris van Stichting Vrienden van Nickerie. Ook was hij voorzitter van de bekende Muziek Sociėteit 'Tagore'. De heer Siwpersad is 62 jaar oud geworden. Informatie over afscheid.

 

Jozef Siwpersad -1944-2007

 

Nickerie.Net heeft met het heengaan van de heer Siwpersad een hele goede vriend verloren.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.


Informatie  over afscheid van Jozef Siwpersad

Opbaring

Monuta Innemee Laan van Eik en Duinen 38-40

2564 GT ’s Gravenhage

 

Gelegenheid tot nemen van afscheid - Kennissen, familie en vrienden

Donderdag 25 januari 2007, 19.15-20.00 Vrijdag 26 januari 2007, 19.15-20.00

 

Begrafenis

Zaterdag 27 januari 2007

Begraafplaats Rhijnhof

Laan te Rhijnhof 4

2332 HZ Leiden

 

Begrafenisplechtigheid start om 13.00 en duurt tot 15.00 uur in de zaal.

Vanaf 15.00-15.30 begrafenis

Vanaf 15.30-16.30 gelegenheid tot condoleren in de zaal

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,22-01-2007


Lichaam Dr. Jozef Siwpersad onder grote publieke belangstelling ter aarde besteld

Den Haag - Afgelopen zaterdag is het lichaam van Dr. Jozef Siwpersad op de begraafplaats Rhijnhof in Leiden ter aarde besteld. Vele prominenten, waaronder de burgemeester Deetman van gemeente Den Haag,  hebben tijdens de begrafenisplechtigheid Jozef Siwpersad herdacht. Tijdens de plechtigheid werd geheel in de stijl van Jozef Siwpersad ook enkele passende zangnummers ten gehore gebracht onder begeleiding van de muziekformatie Avishkaar. De herdenkingsdienst werd geleid door dominee Eerbeek.

Ook in zijn geboorteplaats in Nickerie werd de heer Siwpersad afgelopen zondag gememoreerd in zijn voormalig EBG kerk Moekti Bhawan in Corantijnpolder.

Naast alle drukke maatschappelijke werkzaamheden heeft de heer Siwpersad tot kort voor zijn dood gewerkt aan zijn tweede boek.  Het boek is af en zal volgens zijn familie in de loop van dit jaar worden uitgebracht. Zijn eerste boek is in 1979 uitgebracht onder de titel: De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij (1833-1863).

Herinneringen aan Nickerie

In samenwerking met Nickerie.Net heeft de heer Siwpersad de afgelopen drie jaren ook een aantal artikelen geschreven onder de titel 'Herinneringen aan Nickerie'. Hij heeft altijd een oproep gedaan ook aan andere Nickerianen om hun herinneringen aan district Nickerie vast te leggen. Uiteraard zal Nickerie.Net doorgaan met zijn oproep om zoveel mogelijk herinneringen vast te leggen. Heeft u een herinnering die u graag wilt delen, stuur deze op naar de redactie van Nickerie.Net: info@nickerie.net.

 

Voor een digitaal condoleance register en rouwpagina's - surf naar www.jozefsiwpersad.nl

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,30-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics