Nickerie.Net, woensdag 24 januari 2007


Buurtbewoners Waldeck willen schadevergoeding

Beta Debidien, 23/01/2007

NIEUW-NICKERIE - “We zien graag dat er een schadevergoeding komt, omdat het niet meer te doen is om elk jaar onder water te lopen als gevolg van een slecht functioneren van de Waldecksluis”. Zo verwoordden buurtbewoners van Waldeck gisteren hun misnoegen over de recente wateroverlast, bij de indiening van een petitie aan districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar. In hun schrijven vragen zij om een spoedige en structurele oplossing, door het plaatsen van een behoorlijke sluisdeksel, dat bijvoorbeeld met een takelsysteem werkt.

 Buurtbewoner Wikash Girdharie overhandigt dc Shankar een schrijven met aandachtspunten ter oplossing van het probleem van de Waldecksluis in Nickerie. Buurtbewoner Wikash Girdharie overhandigt dc Shankar een schrijven met aandachtspunten ter oplossing van het probleem van de Waldecksluis in Nickerie.

Afgelopen weekeind liep ongeveer vijfenzeventig hectare land langs de Nickerierivier onder water doordat een deur van de Waldecksluis niet goed was afgesloten. Kapil Thakoer wil dat de overheid de schade vergoedt die hij door het binnendringende rivierwater heeft geleden. Thakoer is totaal afhankelijk van zijn bloementeelt, maar zit nu zonder inkomen, omdat alles verloren is gegaan. “Buitendien zal ik in de komende drie jaren ook niet kunnen planten, omdat de bodemgesteldheid door het zoute water is aangetast en niet meer te gebruiken is voor bloementeelt”, zegt Tha-koer. De districtscommissaris (dc) zegt alle documenten met klachten en beeldmateriaal van de bewoners te hebben doorgestuurd naar de bevoegde instanties. Hij heeft bij de plaatselijke televisiestations ook beeldmateriaal opgevraagd van de ravage die aangericht is door het rivierwater. Dit heeft hij naar de beleidsmakers in de stad gestuurd, zodat zij kunnen zien welke schade is aangericht. Volgens de dc heeft hij alle schakels van het commissariaat ingezet om met een noodoplossing te komen. De technische afdeling van Openbare Werken is gevraagd om stalen roosters te plaatsen voor de sluisdeuren, waarmee voorlopig het vuil dat door het water wordt meegevoerd kan worden opgevangen. Dit vuil blijkt een van de oorzaken te zijn voor het slecht functioneren van de sluisdeur. De ‘burgervader’ zal ook werken aan een nieuwe sluis, waarvoor hij reeds een ontwerp heeft laten maken. Dit project zal de staat iets meer dan 19.000 Surinaamse dollar kosten en de nieuwe sluis zal binnen twee maanden een feit zijn.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,24-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics