Nickerie.Net, vrijdag 26 januari 2007


Commissie Padiekafverwerking brengt rapport uit

Beta Debidien, 25/01/2007

NIEUW NICKERIE - De commissie Padiekafverwerking onder leiding van Karel Alvares heeft twee weken terug een eindrapport afgeleverd bij de ministeries van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Er zijn daarin aanbevelingen gedaan over korte- en langetermijnoplossingen voor de verwerking van het kaf.

 “In afwachting op een langetermijnoplossingsmodel dat men wil toepassen, is het voor het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (Nimos) en het ministerie van ATM van belang dat de bewoners van vooral langs de Vuurtorenweg ten westen van Nieuw-Nickerie, geen last meer ondervinden van het verbranden van het padiekaf in open lucht”, vertelt Chiqita Margaret-Resomardono, field officer Environmental Monitoring and Enforcement (EME) van het Nimos.

 “We zijn heel blij met deze ontwikkeling, omdat wij als bewoners van de Vuurtorenweg de instanties vaker hebben aangegeven dat wij beknot worden in onze gezondheid, omdat er nog steeds kaf wordt verbrand in onze leefomgeving”, zeggen de buurtbewoners André Karsowidjojo en Jonhy Sonomedjo. Ze zijn genoodzaakt hun woningen dicht te houden om rook en as buiten te houden. Margaret-Resomardono zegt dat het Nimos al eerder had voorgesteld dat het kaf ten eerste niet mag worden verbrand in een bebouwde kom en dat de overheid moest uitkijken naar een stuk terrein voor het dumpen van de afval van padie.

Het Nimos heeft gesprekken gevoerd met districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar. Daarbij is het advies gegeven om het kaf te dumpen langs het Majoor Fernandesvliegveld bij de Zeedijk. Het Nimos heeft toegezegd de zaak te zullen ondersteunen en heeft de locatie gisteren bezocht. Een ander probleem is dat de strook langs de Zeedijk onlangs tot beschermd gebied is verklaard door de afdeling Natuurbeheer van de Dienst Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Het Nimos zal nu samen met Shankar en de afdeling LBB om de tafel zitten, om een andere plek te vinden voor het kaf.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,25-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics