Nickerie.Net, dinsdag 30 januari 2007


Onhygienische vuilstorting te Wageningen kan gezondheid in gevaar brengen

Geplaatst: 30/01/2007

Nickerie -  Terwijl Wageningen verder verpaupert, werkloosheid en armoede steeds de overhand nemen, is het nu ook duidelijk dat mensen van dit gebied onzorgvuldig omgaan met vuil in de ruimste zin des woords. Ondernemer Raymond Hira heeft in gesprek met DBS zijn ernstige bezorgdheid geuit, dat de mensen al zeker meer dan een halfjaar bezig zijn om vuil te storten in en rondom het Sanicakanaal zonder na te denken wat de gevolgen hiervan kunnnen zijn voor de gezondheid. Hij en anderen ondervinden vreselijk veel last van deze situatie.

Uit gesprekken met andere omwonenden is gebleken dat het vuil dat Wageningen produceert vroeger bij de zo bekende TW brug werd gedumpt. Deze vuilstortplaats is op enige afstand gevestigd. Na verloop van tijd is de dumpplaats om tot nogtoe onbekende redenen verplaatst naar het pompgemaal. Na bijkans een halfjaar is deze nu heel dichtbij huis gekomen. De lokale gemeenschap heeft ook te kennen gegeven dat de vuilophaaldienst, die valt onder het miinisterie van R.O., nauwelijks functioneert en zich verder geen zorgen maakt dat het vuil in de nabijheid van het Sanicakanaal wordt gegooid.

 Het Sanicakanaal is een belangrijk afvoerkanaal van de rijstarealen in de directe omgeving dat het water afvoert naar de Nickerierivier. Het onderhoud van dit kanaal wordt volgens Wageningers gedaan door de rijstindustrieel Manglie. Geruchten dat een hunner tegen betaling vuil ophaalt en dat vervolgens met een stootkar bij het Sanicakanaal deponeert, bleken na wat speurwerk geen geruchten te zijn. Het gaat hierbij om een man die huis aan huis vuil ophaalt en dagelijks belastingvrij tientallen SRDís verdient met zijn vuilophaaldienst zonder dat iemand hem aanspreekt.

Ook andere bewoners van Wageningen maken zich schuldig aan deze vorm van vuilstorting. Zij gaan in het donker te werk, zodat ze niet worden herkend. De mensen van Wageningen kijken rijkhalzend uit wat de bestuursdienst zal doen met deze onhygiŽnische situatie. Het uitbreken van eventuele ziekten en plagen ligt maar een steenworp afstand verwijderd van het woongebied.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,30-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics