Nickerie.Net, maandag 05 februari 2007


Medicamentensmokkel uit Guyana groter dan gedacht

Richenel Small

Nieuw Nickerie/ Guyana - Het blijkt dat er nog steeds op grote schaal medicijnen uit Guyana gehaald worden. Uit het feit dat de politie van Nickerie bij controle op de weg een grote hoeveelheid medicamenten heeft onderschept, levert het bewijs dat het om een serieuze zaak gaat. Uit zeer betrouwbare informatie is gebleken dat het voornamelijk gaat om medicamenten die in een bepaalde periode schaars zijn in Suriname. Op dit moment is dat bijvoorbeeld hoestdrank.

Guyanese apotheek

"Het gaat echt om een complex probleem”, werd ons verzekerd. De lagere prijzen in Guyana blijken de smokkel aantrekkelijk te maken. Volgens een van onze informanten spelen de prijzen niet zo een grote rol, daar deze niet veel lager zijn in Guyana, maar het gaat het echt wel om het niet altijd voorradig zijn van de geneesmiddelen. Vroeger was het veel erger en de smokkel is nu aan het afnemen, meent de bron.

Het blijkt dat het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) niet in staat is aan de vraag hiernaar te voldoen. Enkele reguliere importeurs blijken hierop in te spelen, maar blijken ook niet in staat de tekorten op te vangen. Een andere bron wist mede te delen dat vrijwel alle apotheken en drugstores medicamenten in voorraad hebben die niet via de BGVS zijn verkregen.

Eerder deze maand sprak TIMES met een medewerker van een drugstore in Skeldon, Guyana, en uit dat gesprek bleek dat dagelijks Surinamers de zaak binnengaan voor het kopen van noodzakelijke geneesmiddelen. Geschat worden dat op weekbasis tientallen personen uit Suriname op weekbasis de drugstore bezoeken.

Een ander gegeven is dat bepaalde medicamenten gewoon in Surinaamse winkels te verkrijgen zijn, dus zonder recept gekocht kunnen worden en hierdoor ook levensgevaarlijke situatie kan ontstaan. Er is duidelijk sprake van wildgroei. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat het om een heel serieuze zaak gaat, die op beleidsniveau moet worden aangepakt. Indien de smokkel niet lucratief was, zou men niet de moeite nemen om medicamenten op deze manier het land binnen te brengen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,31-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics