Nickerie.Net, dinsdag 06 februari 2007


LBB vraagt hulp Leger bij bescherming Bigi Pangebied

Beta Debidien, 06/02/2007

NIEUW-NICKERIE - De dienst Lands Bosbeheer (LBB) Nickerie heeft gisteren de hulp ingeroepen van het Nationaal Leger (NL) ter bestrijding van illegale activiteiten door vissers in het Bigi Pangebied. LBB wil dat de militairen voorkomen dat vissers activiteiten ontplooien die de ecologische functies van het gebied in gevaar kunnen brengen.

De afgelopen dagen is gebleken dat onverantwoordelijke vissers over bepaalde delen een beschermingbiedende rits hebben doorgestoken en fuiknetten geplaatst om hun vis- en garnalenvangsten te vergroten. “De overheid moet dit keer harder optreden tegen de overtreders, omdat het niet de eerste keer is dat zij de rits hebben beschadigd”, zeggen collega-vissers. Volgens hen is door de handelingen van de ‘vandalen’ hun broodwinning in gevaar gekomen.

Door de openingen in de rits stroomt het zwampwater met forse kracht naar de zee waardoor de kans bestaat dat het gebied straks voor een groot deel ook droog komt te liggen. “We gaan keihard optreden tegen de overtreders die op een onverantwoordelijke wijze omgaan met onze natuur”, zegt Chanderbhan Dwarka, coördinator van LBB in Nickerie. “Men kijkt nu naar kortetermijnvoordeel, terwijl het in de toekomst desastreuze gevolgen kan hebben”. De LBB-voorman zegt dat het gebied zoveel mogelijk in zijn natuurlijke staat behouden moet worden.

 “Vernietiging van de vis- en de garnalenvangst in het bijzonder beheersgebied en de zee, kan ook gevolgen hebben vooral voor het toerisme”. Intussen heeft Dwarka ook districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar verwittigd over dit probleem. De dc heeft overleg gepleegd met gewestelijke politie commandant Kenneth Bruining, met wie zal worden nagegaan welke maatregelen er getroffen kunnen worden tegen de overtreders. De dc heeft gelden beschikbaar gesteld om de situatie te helpen herstellen, terwijl de ministeries van Regionale Ontwikkeling (RO) en van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) mankracht beschikbaar stelden voor de werkzaamheden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,06-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics