Nickerie.Net, maandag 12 februari 2007


LBB en RO medewerkers herstellen gevaarlijke ritsbreuk Bigipangebied
Geplaatst: 10/02/2007

Nickerie -  Afgelopen woensdag hebben personeelsleden van zowel LBB als RO de woeste golven van de Atlantische oceaan moeten trotseren om uiteindelijk aan te komen bij de noordelijke zijde van het Bigipangebied waar al geruime tijd een ritsbreuk was ontstaan.Volgens Chanderbhan “Ko” Dwarka, LBB coördinator Regio West, is dit niet de eerste keer dat zo een breuk door een kleine groep egoïstische vissers in dat gebied is veroorzaakt.

 Het vorig jaar nog hadden zij na melding ingegrepen en de doorgestoken ritsbreuk hersteld, totdat alerte vissers LBB een maand terug weer hebben gemeld dat de rits wederom door kwaadwilligen was doorgestoken en dat de situatie alarmerend is. Het gevolg van zo een ritsbreuk is dat er enorm veel water vanuit het Bigipangebied richting zee gaat en dat grote delen van dit gebied sneller droog komen te liggen. Het ecosysteem raakt naar zeggen van Dwarka behoorlijk uit balans en dat dit ook keiharde gevolgen heeft voor het zg. detritus voedselketen van het Bigipangebied.

Dwarka zei verder dat de veroorzakers al waren aangesproken en dat de justitiële autoriteiten ook op de hoogte zijn van de stand van zaken. Opmerkelijk is ook dat het waterpeil in het Bigipangebied behoorlijk is gedaald en dat grote delen reeds scheuren vertonen in de bodem. Kustvogels w.o. pelikanen en andere beschermde reigersoorten die normaliter in dit gebied verblijven, zijn inmiddels naar andere locaties verhuisd. Dwarka gaf verder aan dat zij noodgedwongen waren om via de Atlantische oceaan te varen, omdat varen vanuit het Jameaarkanaal moeilijk zou gaan vanwege het lage waterpeil dat is ontstaan als gevolg van de ritsbreuk. Ook hebben de mannen van LBB geconstateerd dat aan zowel de garnalen- als vispopulatie grote schade is toegebracht. Als men zo doorgaat, vervolgde Dwarka, dan zal de visserij in gevaar komen.

De rits die zorgt voor bescherming van het Bigpangebied, wordt bij hoge springvloed doorgestoken omdat vissers dan grote hoeveelheden garnalen vangen en deze via de back track route “doorvoeren” naar Guyana waar het voor het driedubbele van de Surinaamse prijs wordt verkocht.Dit gebeurt zonder een vergunning, deelde een visser DBS mede. Meer dan 20 RO medewerkers hebben de nacht aan zee doorgebracht om de breuk te dichten met honderden zandzakken en parwahout. Naderhand wist DBS ook erachter te komen dat enkele vissers van de omgeving Longmay en Paradise de rits doorsteken om munt daaruit te slaan. Het gaat om een zekere Remi.T, Adi J, en Bakkie J. die geen onbekenden zijn bij de LBB’ers en de politie. Ook de Nickeriaanse politie nam polshoogte van wat zich in dat gebied heeft afgespeeld.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,10-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics