Nickerie.Net, vrijdag 16 februari 2007


Najaarsinzaai padie in bloeifase

Geplaatst: 16/02/2007

Nickerie -  De najaarsinzaai van padie in Nickerie is reeds achter de rug. Een deel van de ingezaaide padie bevindt zich momenteel in de bloeifase. Volgens de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw, lag het in de planning om 25.000 tot 30.000 hectare in te zaaien. Echter, dit is de boeren niet gelukt wegens een tekort aan water in de periode van de inzaai. Het is hen wel gelukt ongeveer 20.000 padie in te zaaien. Het afgelopen seizoen was er in totaal circa 22.000 hectare padie ingezaaid. De opkoopprijs bedroeg in het afgelopen seizoen SRD 18 tot 25,50 per baal, afhankelijk van de kwaliteit. Wanneer een padie-inzaai onderworpen is aan een ‘slechte verpleging’ is de kwaliteit hiervan ook minder, zei Oemraw. Een baal houdt in: 79 kilo natte padie.

Vanwege het feit dat de rijstboeren een schuur ontberen, waarin de padie opgeslagen kan worden, zijn zij genoodzaakt deze na de oogst meteen te verkopen aan de opkopers, die de padie vervolgens verwerken en exporteren. Aan de boeren wordt momenteel de mogelijkheid geboden om een lening aan te gaan bij de banken. Deze mogelijkheid is voortgevloeid uit de credietfacilitering die is aangeboden door de Europese Unie. De boeren moeten zelf inkomen met 50 % van de totale investering. ‘Waar halen de boeren het geld vandaan? Zij zijn op hun beurt zelf afhankelijk van de opkopers. Daar zitten we nu mee.’ De ondervoorzitter kon niet exact aangeven hoeveel de prijs van padie voor de export bedraagt. Deze ligt in de buurt van USD 300 per ton witte rijst.

 Hij is het mee eens dat de rijstopkopers forse winsten boeken. Nagegaan moet worden dat de opkopers een baal natte padie opkopen voor maximaal SRD 25,50. Deze wordt vervolgens gedroogd en verwerkt waarbij er zowel rijst als bijproducten,waaruit slijpmeel eruit wordt gehaald. De winkelprijs voor rijst bedraagt SRD 21 voor 20 kilo semi super. Deze prijs wordt gehanteerd in het rijstdistrict. In Paramaribo kost deze enkele SRD’s duurder door de vrachtkosten. Wat de padieprijs voor de najaarsinzaai bedraagt, is voor Oemraw tot nog toe een grote vraag. Hij verzekerde de krant dat er mogelijkheden bekeken zullen worden om deze te verhogen. Dat gaat in de meeste gevallen zeer stroef vanwege de ondergeschikte positie die de rijstboeren innemen tegenover de opkopers die eveneens de exporteurs zijn.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,14-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics