Nickerie.Net, maandag 19 februari 2007


Bewoners blij met advies stopzetting kafverbranding

Beta Debidien, 19/02/2007

NIEUW-NICKERIE - Bewoners van de Vuurtorenweg en Bamboedam zijn blij met het advies van de commissie Padiekaf-verwerking om te stoppen met het verbranden van padiekaf in de openlucht en het dumpen van het kaf in de rivier.

De commissie onder leiding van Carel Alvares heeft haar advies in een rapport aan minister Kermechend Raghoebarsingh van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vastgelegd. In het rapport schenkt de commissie aandacht aan onder meer de mogelijkheden voor het opwekken van energie uit padiekaf, de verwerking van padiekaf tot meststof, kaf als brandstof voor kooktoestellen en het vergassen van het kaf voor de aandrijving van verbrandingsmotoren. Ook adviseert de commissie dat districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar een geschikte locatie aanwijst, waar het padiekaf voorlopig gestort kan worden. Momenteel zijn er bedrijven uit India en Nederland geļnteresseerd om een verwerkingsplant op te zetten om uit padiekaf energie op te wekken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,19-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics