Nickerie.Net, dinsdag 20 februari 2007


Minister Santokhi:
‘Nickerie heeft te maken met nieuwe vormen van criminaliteit’

Nickerie -  Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft tijdens zijn recent bezoek aan Nickerie aangehaald dat dit district te maken heeft met nieuwe vormen van criminaliteit. Gezien de ontwikkelingen die dit district meemaakt en meer nog een grensfunctie heeft, omdat het direct grenst aan een ander CARICOM-land, zei Santokhi dat Nickerie steeds meer de toegangspoort wordt van georganiseerde criminaliteit. Om meer garantie te bieden is het dan ook nodig om de politie van Nickerie beter te accommoderen zodat zij goed voorbereid zijn en tijdig kunnen inspelen op de ontwikkelingen.

Over de Nickeriaanse politie zei de minister dat deze de uitdaging heeft hoe ze zal functioneren binnen het decentralisatieproces en welke plaats zij gaat opeisen in het geheel. De bewindsman prees ook de goede samenwerking die er bestaat tussen de politie, het Nationaal Leger en andere gewapende machten. Deze samenwerking moet verder uitgebreid worden naar andere maatschappelijke organisaties zodat de politie een groter netwerk heeft om waar nodig samen op te treden bij andere sociaal-maatschappelijk erupties die een vernietigend effect hebben op de sociale omgeving. Als voorbeeld noemde de minister de vele suďcide en drugsgevallen die symptomen zijn dat het sociaal-maatschappelijk probleem van Nickerie duidelijk te merken is.

Het is de taak van de politie om die rol te vervullen binnen de gemeenschap om criminaliteit en dreigementen te brengen naar beheersbare proporties. De politie heeft in deze dan ook een bijzondere aanjaagfunctie te vervullen. Nickerie is in een spanningsveld terecht gekomen, doelende op de westelijke grens en het wel of niet termineren van de Back Track route. Dit vraagstuk eist naar zeggen van de bewindsman wat meer liberalisatie en een andere benadering. Nickerie is volgens de minister veel sneller uit haar isolement geraakt gelet op de aanwezigheid van een betere infrastructuur zowel te land als te water en ook de moderne technologieën die nu binnen handbereik zijn.

Ook de nieuwe ontwikkelingen in het zuiden van Nickerie moeten niet vergeten worden en straks ook de aanwezigheid van zeehavens. Nickerie is nog onvoldoende voorbereid om op pro actieve manier op te treden in deze snelle ontwikkelingen. Hij merkte op dat er een langzame transformatie in Nickerie gaande is. Van landbouw gaat Nickerie ook de richting op om zich verder te ontpoppen tot een handelszone en een toeristische stad. Het is dan ook volgens minister Santokhi nodig om de ‘mind set’ van Nickerie hierop voor te bereiden. Zo heeft de overheid dan ook haar plicht om te investeren in goede werkplekken.

Het performance probleem bij de Nickeriaanse politie is ook reeds aangepakt. Binnen niet al te lange tijd zullen ook Hazard en het kantongerecht renovaties ondergaan. Terwijl de politie alle ontwikkelingen volgt, moet de gemeenschap een bijdrage leveren aan de bestrijding van negatieve effecten. Men moet niet kijken naar de politie of overheid alleen. Nickerie heeft voldoende eigen kader in huis om zelf barričres op te heffen, zonder dat mensen van buitenaf naar Nickerie moeten komen om te helpen. ‘Hier zijn de problemen en hier zijn de oplossingen’, aldus woorden van minister Chandrikapersad Santokhi.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,20-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics