Nickerie.Net, dinsdag 20 februari 2007


De link tussen mobieltjes en hersentumoren

Mobieltjes zijn bijna niet meer weg te denken uit ons leven en vervullen een belangrijke rol bij noodgevallen. Toch is uit een nieuw onderzoek gebleken dat mensen die jarenlang gebruik maken van hun mobiel veel meer kans hebben op een bepaald type hersentumor. De tumoren ontwikkelen zich aan de kant van het hoofd waar ze hun mobiel houden. Uit het onderzoek lijkt dat mensen die regelmatig gebruik maken van hun mobiel en dat tien jaar of langer gedaan hebben, bijna 40 procent meer kans hebben op tumoren in hun zenuwstelsel, gliomas genaamd, op de plek waar ze hun mobiel tegen het hoofd houden.

Het onderzoeksrapport wordt binnenkort gepubliceerd in het International Journal of Cancer. Dit is het tweede onderzoek, dat een link legt tussen bepaalde types hersentumoren in het gebied waar de stralingen van het telefoonverkeer het lichaam binnendringen en het gebruik van mobieltjes. Er zijn echter ook een aantal studies, waar deze link niet gevonden is.

Volgens professor Lawrie Challis, hoofd van het Mobile Telecommunication Health Research Programme, is het wel veilig om kortstondig te bellen via een mobiel, maar zijn er “aanwijzingen” dat jarenlang bellen via een mobiel niet zo veilig is. Het onderzoek van Challis is gesubsidieerd door de Engelse overheid en hij is nu aan het onderhandelen om de benodigde financiën los te weken voor een grootschalig, internationaal onderzoek: “Ik ben het eens met de onderzoekers dat die ‘aanwijzingen’ belangrijk genoeg zijn om een groot, langdurig en internationaal onderzoek in te stellen.” Bij twee verschillende onderzoeken zijn twee soorten tumoren aangetroffen bij mensen die tien jaar of langer gebeld hebben via hun mobiel.

Onderzoekers van de Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland vergeleken het gebruik van mobieltjes van 1.521 mensen met gliomas en 3.301 mensen zonder deze vorm van kanker. In eerste instantie vonden ze geen enkele link tussen mobiel bellen en gliomas, maar toen ze keken naar de mensen die al tien jaar of langer mobiel belden, ontdekten ze dat deze groep 39 procent kans had op gliomas aan de kant van hun hoofd waar ze hun mobiel hielden.

Volgens professor Anssi Auvinen, een epidemioloog die ook meewerkte aan het onderzoek, is het logisch dat het zo lang duurt voordat de gevolgen van mobiel bellen aan het licht treden. Een tumor doet er een jaar of tien over om zich te ontwikkelen.

Een woordvoerder van de Mobile Operators Association is echter niet onder de indruk van de onderzoeksresultaten: “Uit de onderzoeksresultaten is niet gebleken dat er een verhoogd risico is op hersentumoren bij mensen die al veel jaren mobiel bellen.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,20-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics