Nickerie.Net, maandag 26 februari 2007


Update: 26 februari 2007

 

Verkiezing Arya Dewaker uitgesteld

Bestuur Tilakdharie omzeilt motie van wantrouwen

Eric Mahabier, 26/02/2007

Paramaribo - In overleg met beide partijen heeft kortgedingrechter John von Niesewand de hoofdbestuursverkiezingen van de gemeente Arya Dewaker met zes maanden verschoven. De rechter kwam tot dit besluit, omdat de leden- en financiële administratie van de vereniging niet kloppen. Statutair zijn slechts 24 personen lid van deze organisatie. Om een kandidatenlijst te ondersteunen, zijn tenminste 30 leden nodig. Binnen twee weken komt een door de rechter aan te wijzen verkiezingscommissie, die orde op zaken moet stellen en de verkiezing moet voorbereiden. Tot dan blijft het zittend bestuur onder leiding van Inderdath Tilakdharie demissionair.

Omdat de ledenvergadering van gisteren al was uitgeschreven, kon deze volgens Von Niesewand doorgaan zonder de hoofdbestuurverkiezingen. Op de agenda waren onder meer verslag van de voorzitter, secretaris, penningmeester en verificatiecommissie over de afgelopen periode. Deze vergadering had een rumoerig verloop. Zo zijn er verschillende interpretaties gegeven aan het besluit van de rechter.

De groep van tegenkandidaat Widja Punwasi vond dat de agendapunten tot de hoofdbestuursverkiezingen moesten worden afgewerkt, omdat slechts daarmee het zittend bestuur demissionair wordt. Enkelingen vonden weer dat de vergadering terstond moest worden verdaagd, omdat het prematuur was nu al een financiëel verslag te presenteren, terwijl de verkiezingen pas over zes maanden worden gehouden.

De groep-Punwasi had een motie van wantrouwen klaar tegen het bestuur-Tilakdharie, omdat zij vindt dat de afgelopen zittingsperiode een slecht financieel en administratief beleid is gevoerd. Na veel gehaal en getrek, waarbij ook persoonlijke aanvallen op beide groepen zijn gericht, verdaagde Tilakdharie de vergadering naar een nader te bepalen tijdstip.

De commotie onder de leden duurde nog enige tijd voor. Uit voorzorg had het zittend bestuur politie-assistentie bij aanvang van de vergadering ingeroepen. De politie vond echter geen aanleiding op te treden. “Als ze nu al demissionair zijn, mochten ze deze vergadering niet leiden. Ze zijn pas bij het agendapunt hoofdbestuurverkiezingen demissionair. Tilakdharie kan niet zo makkelijk weg zonder verantwoording af te leggen. Wij komen met een gepast antwoord”, zegt Sheilindra Girjasing van de groep-Punwasi aan dWT. “Ik heb geen rechterlijk besluit genegeerd. We wachten op het proces-verbaal en dan bepalen we wel hoe verder”, reageert Tilakdharie.-.


Kwestie Arya Dewaker bij kortgedingrechter

Eric Mahabier, 23/02/2007

Paramaribo - Alle negen personen die op de kandidatenlijst van Widja Punwasi staan, hebben een kort geding tegen het hoofdbestuur van Arya Dewaker aangespannen. Via de rechter willen ze gedaan krijgen dat het hoofdbestuur hun kandidatenlijst accepteert voor de bestuursverkiezingen van zondag. De rechter buigt zich vanmorgen over deze kwestie.

“We hadden geen andere keus, want tot twee keer toe is onze lijst afgekeurd door het hoofdbestuur ondanks onze bezwaren”, zegt Punwasi over het kort geding. Ze is de eerste vrouwelijke kandidaat voor het voorzitterschap van deze arische vereniging. Dinsdag heeft het zittend hoofdbestuur van Arya Dewaker voor de tweede maal de tegenkandidatenlijst van Punwasi afgewezen. Het bestuur blijft bij zijn standpunt dat enkele ondertekenaars van de tegenlijst hun contributie niet hebben betaald en daarom volgens de statuten niet gerechtigd zijn de kandidatuur van Punwasi te ondersteunen.

Vorige week donderdag had het bestuur de lijst al afgewezen met dezelfde argumenten. Schriftelijk verweer van de groep-Punwasi heeft geen resultaten opgeleverd. “Ze zijn vrij dat te doen als ze vinden dat ze beknot worden in hun recht. Wij werken met de statuten en houden ons daaraan”, zegt Arya Dewaker-voorzitter Inderdath Tilakdharie over de handelwijze van de tegenpartij. “Ik betreur wel de rechtszaak. Arya Dewaker zal de verliezer in deze zijn”-.


Ruzie Arya Samaj Paramaribo hoog opgelopen

Eric Mahabier, 21/02/2007

Paramaribo - Het zittend hoofdbestuur van Arya Dewaker heeft gisteren voor de tweede maal de tegenkandidatenlijst van Widya Punwasi afgewezen. Het bestuur blijft bij zijn standpunt dat enkele ondertekenaars van de tegenlijst hun contributie niet hebben voldaan en daarom volgens de statuten niet gerechtigd zijn de kandidatuur van Punwasi te ondersteunen.

Vorige week donderdag had het bestuur de lijst al afgewezen op basis van deze argumenten. De ondertekenaars hebben zich hierna schriftelijk verweerd en het bestuur heeft zich gisteren hierover gebogen. “Ons standpunt blijft ongewijzigd”, zegt Arya Dewaker-voorzitter Inder Tilak-dharie.

Dit besluit heeft kwaad bloed gezet bij de leden van de vereniging die Punwasi ondersteunen. “Alle opties zijn nu open. Ik verwacht een toffe vergadering zondag”, reageert Dew Sharman, kandidaat-ondervoorzitter op de lijst-Punwasi. Hij geeft toe dat met de afwijzing, de spanningen in de vereniging hoog zijn opgelopen. “We zijn veel te intelligent en tot een handgemeen of vechtpartij gaat het niet komen.” Het stappen naar de rechter om de geplande hoofdbestuursverkiezingen van zondag te stoppen, behoort volgens medelijstondertekenaar Sheilindra Girjasing tot één van de opties.

“De hele ledenadministratie klopt niet. Iedereen die de lijst ondersteunt, kan met een kwitantie aantonen dat ze hun contributie hebben aangezuiverd. Dit gaan we echt niet zo laten. Het wordt heel spannend zondag.” Volgens Girjasing komen slechts familieleden en vrienden van de hoofdbestuursleden op de kiezerslijst voor. Beide groepen beschuldigen elkaar van het grijpen naar de macht voor eigen gunst.

Girjasing geeft aan dat het zittend bestuur geen verantwoording kan afleggen over gelden die verkregen zijn uit verkoop van percelen die de vereniging onder haar beheer had. Tilakdharie beweert dat de gelden bij een financiële instelling zijn belegd en dat hierover zondag tekst en uitleg zal worden gegeven. Girjasing zegt verder dat de vereniging nu meer dan ooit verdeeld is. Het bestuur heeft de vereniging de afgelopen zittingsperiode in een dieper dal gebracht. De leden worden niet betrokken in het verenigingleven en worden daartoe geboycot. Tilakdharie op zijn beurt vindt dat deze groep naar de “bestuursmacht” wil grijpen en daarom met allerlei “zwakke argumenten” komt om het zittend bestuur in een kwaad daglicht te plaatsen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,21-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics