Nickerie.Net, zaterdag 24 februari 2007


Informatie- en documentatiecentrum West Suriname geopend
Geplaatst: 24/02/2007

Paramaribo - Op vrijdag 23 februari heeft de officiŽle ingebruikname plaatsgehad van een informatie- en documentatiecentrum van de Joint Venture partners N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname (BMS), Suriname Aluminum Company (Suralco LLC) en de drie gemeenschappen te West-Suriname, Apoera, Washabo en Section, in aanwezigheid van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory Rusland, en zijn collega van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi. Dit centrum heeft als doel de gemeenschappen van West-Suriname en andere geÔnteresseerden informatie te verschaffen over BHP Billiton, Alcoa en de joint venture partners BMS en Suralco (wie zijn ze, wat doen ze, waar en hoe opereren ze), evenals de ontwikkelingen rondom het Bakhuisproject en de daarop van toepassing zijnde milieu en sociale impactstudies.

Daarnaast wordt ook informatie van de dorpsgemeenschappen zelf, zoals projecten, door de gemeenschappen uitgevoerd en algemene informatie over de inheemsen in West-Suriname beschikbaar gegeven. Tijdens de workshops met de dorpsgemeenschappen in februari 2006 met betrekking tot de Environmental and Social impact Assessment (ESIA) studies, werd duidelijk dat er een behoefte was aan meer informatie over de joint venture partners BMS en Suralco en hun activiteiten in West-Suriname. De gemeenschap van West-Suriname gaf tijdens de workshops de wens te kennen voor de opzet van een informatie en documentatiecentrum (IDC), waar alle geÔnteresseerden terecht kunnen voor informatie betreffende de bauxietwinning in Suriname en in het bijzonder het West-Suriname project.

De joint venture die altijd geÔnteresseerd is in duurzame ontwikkeling binnen de gemeenschappen waar zij haar activiteiten ontplooit, heeft dit voorstel aangegrepen om samen met de dorpsgemeenschappen dit project uit te voeren. In overleg met de leiders van de dorpen Apoera, Section en Washabo werd besloten het centrum te plaatsen op Section mede vanwege de centrale ligging tussen Washabo en Apoera. Met het instellen van het informatie- en documentairecentrum, het resultaat van een samenwerking tussen de N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname, Suralco L.L.C. en de lokale gemeenschappen van Washabo, Section en Apoera, wordt beoogd een positieve duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van West-Suriname.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,24-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics