Nickerie.Net, maandag 26 februari 2007


Digicel krijgt concessie in Zuid-oost- en West-Suriname

Lorenzo Irion, 24/02/2007

Paramaribo - Behalve het kustgebied gaat Digicel ook het zuid-oosten en westen van Suriname van telecommunicatiediensten voorzien. Dat is het bedrijf met de Staat overeengekomen. De dienstverlening strekt zich in het zuid-oosten van de Surinamerivier naar de Sarakreek, en in het westen zal het gebied tussen de Coppename- en Nickerierivier worden verzorgd.

 “Dus zijn we verplicht in deze verzorgingsgebieden te opereren, maar dit sluit de overige gebieden niet uit”, zegt directeur Philip van Dalsen van Digicel Suriname. Dat het niet uitgesloten is dat ook het kustgebied waar Telesur al opereert, zal worden verzorgd, ontleent Van Dalsen aan artikel 9, lid 3b van de Telecommunicatiewet, dat providers in staat stelt in Suriname hun diensten te verlenen. Dat van de verzorgingsgebieden is op schrift gesteld, om de maatschappijen wettelijk te dwingen zich aan de afspraak te houden.

Bij de launching van Digicel Guyana de vorige week gaf de Chief Executive Officer aldaar, Tim Bahrani, te kennen dat Digicel Guyana ‘first class coverage’ aanbiedt. De planning voor de komende twee maanden is om ook gebieden buiten de kuststrook te voorzien. Bahrani zei ook dat de topografie van Guyana, net als die van Suriname trouwens, een enorme uitdaging bleek te zijn voor het aanleggen van het netwerk. Maar uiteindelijk is het Digicel toch gelukt een ultramodern netwerk op te zetten.

Van Dalsen is blij dat de rechter in hun voordeel heeft beslist in de rechtszaak die Digicel Trinidad aanhangig had gemaakt tegen de Telecommunication Services van Trinidad and Tobago. Dit bedrijf is opgedragen het blokkeren van gesprekken vanuit Digicel als provider en het frustreren van de interconnectie te staken. Van Dalsen benadrukt dat elke mobiele operator, dus ook Digicel, verplicht is om zijn netwerk open te stellen voor andere operators. “Het hoogste belang is uiteindelijk dat van de consument, en dat feit heeft de rechtbank in Trinidad eens te meer duidelijk gemaakt.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,25-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics