Nickerie.Net, maandag 26 februari 2007


Regulering backtrack-route in zicht

Asha Chaturi, 24/02/2007

NIEUW NICKERIE - Minister Chandrikapersad Santokhi van Justititie en Politie wil een andere aanpak van het personenverkeer tussen Suriname en Guyana. De veel omstreden backtrack-route zal nader bekeken moeten worden, omdat daar tot nu toe een gedoogbeleid is gevoerd. “Nickerie is de toegangspoort voor de grensoverschrijdende criminaliteit. Het zal gauw tot het verleden gaan behoren”, zegt Santokhi in gesprek met de Ware Tijd. “Er zullen heel strenge regels worden toegepast, aldus de bewindsman. Volgens de politie van Nickerie zijn de drugstransporten vanuit Guyana de afgelopen periode toegenomen.

Daarom is het ministerie van Justitie en Politie samen met Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Buitenlandse Zaken, Defensie en Regionale Ontwikkeling bezig met voorbereidingen om de backtrack route te reguleren. De regulering houdt in dat op korte termijn een vaste locatie zal worden aangewezen als aanmeerplaats voor de boten. Daar zullen aankomende en vertrekkende passagiers zich ook moeten melden. Middels controle van daartoe bevoegde instanties zal het geheel ordelijker moeten verlopen. Met de regulering zegt de minister de criminele activiteiten terug te zullen dringen.

Voor de patrouille op het water zegt de bewindsman dat de boot na een dokbeurt te hebben ondergaan, zo snel mogelijk weer naar het district wordt gestuurd, zodat de politie weer kan beschikken over haar eigen boot. Momenteel wordt er samengewerkt met het Nationaal Leger om de patrouilles op het water te doen. Deze samenwerking noemt de minister heel bijzonder.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,25-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics