Nickerie.Net, maandag 26 februari 2007


Corantijnrivier steeds belangrijker voor toerisme en mijnbouwsector

Geplaatst: 26/02/2007

Nickerie -  Nu de ontwikkelingen in West-Suriname steeds meer gestalte krijgen is het niet uitgesloten dat de Corantijnrivier steeds drukker bevaren zal worden. Met de langzame transformatie van Nickerie als landbouwdistrict naar een toeristisch handelscentrum, zullen toeristen naar zeggen van enkele Nickeriaanse touroperators steeds meer via Nickerie reizen naar o.a. Apoera, Orealla, Blanche Marievallen en andere vakantiebestemmingen in het West-Surinamegebied. Voor de mijnbouwsector zal de Corantijnrivier steeds meer van betekenis zijn, omdat de bauxietmaatschappijen druk bezig zijn de vaargeul in deze rivier te controleren op de gewenste diepten om bauxiet vanuit het Bakhuisgebergte over water te transporteren naar Paramaribo.

Een speciaal team van deskundigen heeft vrijdag de route bevaren en dieptemetingen verricht op verschillende locaties in de rivier. Van de Corantijnrivier is bekend dat er veel zandbanken in voorkomen en dus blokkades kunnen vormen voor bauxiettransport in de naaste toekomst. De deskundigen zullen ook bekijken hoe bauxiettransportbakken gebouwd moeten worden en of bepaalde locaties in de rivier waar het ondiep is, uitgebaggerd moeten worden ter voorkoming van stagnaties. Op bepaalde plekken zijn er zelfs dieptes gemeten van bijkans 11 meter in de buurt van Washabo en Apoera. Op bepaalde locaties vertoont de Corantijnrivier ook diepten van nauwelijks een meter waar de banken voorkomen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,26-02-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics