Nickerie.Net, woensdag 07 maart 2007


'Minister Amafo's feestje met belastinggelden'

Geplaatst: 07/03/2007

Paramaribo -  Minister Alice Amafo heeft meer dan SRD 35.000 aan belastinggelden van Suriname aan haar privé feestje op 3 februari 2007 besteed. De parlementariër Jiwan Sital bewees dit gisteren in de Nationale Assemblee (DNA) aan de hand van bestelbonnen die zijn uitgeschreven door het ministerie. ‘Dit is diefstal van ‘s landsmiddelen. Er is geen enkele begrotingspost die voorziet in het vieren van verjaardagen van ministers ten laste van de staatsbegroting. Het blijkt dat de minister van TCT haar verjaardag gevierd heeft ten laste van de staatsbegroting.

Er zijn ook andere ministers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Het is niet toegestaan dat minister hun privé feestjes ten koste van de belastingbetalers bekostigen. Volgens de Comptabiliteitswet hebben bedragen tussen de SRD 4000 en SRD 30.000 die uitgegeven worden, de goedkeuring van de Raad van Ministers nodig. Boven SRD 30.000 is een openbare inschrijving nodig, terwijl bij bedragen beneden SRD 4000 een minister geen toestemming van de RvM nodig heeft en ook geen openbare inschrijving hoeft te houden’.

Volgens Sital heeft de TCT- bewindsvrouwe zich niet aan de Comptabiliteitswet gehouden.
Deze mededeling bracht het parlement danig in beroering. De fractieleider van het NF, Otmar Rodgers, zei dat indien hetgeen Sital zegt waar is, de regering in grote problemen zit. De vice-president tevens voorzitter van de RvM, Ramdien Sardjoe, deelde terstond mee dat hij nimmer raadsvoorstellen en stukken van de viering van de verjaardag van minister Amafo heeft gezien. Op 26 februari zei het DNA-lid Ronnie Brunswijk aan DBS dat hij het feestje van de TCT-bewindsvrouwe heeft gesponsord.


Gregory Rijssen & Bianca Bourne

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,06-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics