Nickerie.Net, woensdag 07 maart 2007


Suriname niet langer 'arm' voor VN

Vernon Texel, 07/03/2007

Paramaribo - Suriname wordt sinds kort niet langer door de Verenigde Naties (VN) gecategoriseerd als een arm, maar als een midden-inkomensland. De organisatie baseert zich onder meer op de Human Development Index van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Het bruto nationaal inkomen is de afgelopen jaren gestegen naar boven de 3.000 US dollar per hoofd van de bevolking. De positieve rating van het land op de internationale kapitaalmarkt ligt ook hieraan ten grondslag.

Suriname en andere landen die nu ook tot midden-inkomenslanden worden gerekend, moeten daarom een andere benadering krijgen van ontwikkelingspartners zoals de Wereldbank. Deze hebben tot nu toe de lijn gevolgd om landen onder meer een zwaar saneringsprogramma op te leggen, voordat ze voor financiŽle steun in aanmerking kunnen komen. Statistieken wijzen uit dat deze aanpak weinig succesvol is geweest. Er wordt gepleit voor een constructie waarin de ontwikkeling van desbetreffende landen in gemeen overleg wordt aangepakt en ondersteund. Dit is de belangrijkste uitkomst van de conferentie voor midden-inkomenslanden, die recentelijk in de Spaanse hoofdstad Madrid is gehouden.

Het grootste probleem waarmee deze groep landen echter kampt, is dat de economische groei niet optimaal ten gunste komt van de ontwikkeling van de samenleving. Economische groei schept de basis voor ontwikkeling, maar er is meer spreiding nodig om de kwaliteit van het leven te verbeteren. En een enorme dreiging hierbij is dat delen van de samenleving volledig worden uitgesloten van het ontwikkelingsproces, legt minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) uit. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de urbanisatie. Met name jongeren trekken in groten getale naar de stad en de achterblijvers worden niet of nauwelijks meegenomen in het ontwikkelingsproces. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en de sociale betrokkenheid van de gemeenschap knabbelt hierdoor af.

Van Ravenswaay vertegenwoordigde Suriname van 28 februari tot 3 maart op de VN-conferentie. De bewindsman is pleitbezorger van een rechtvaardige verdeling van de welvaart in het land, waardoor de vruchten van de economische groei ook de kleine man in de gemeenschap ten deel vallen. Dit kan onder meer door structurele sociale maatregelen. Onder meer moet de kwaliteit, betaalbaar- en bereikbaarheid van de gezondheidszorg worden opgekrikt. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Op belastinggebied kunnen ook maatregelen genomen worden om de kleine man te ontzien en hem minder te laten betalen. Je geeft hen meer ruimte een deel van hun inkomen aan te wenden voor hun bestedingspatroon zonder het prijsniveau te beÔnvloeden. Om dit proces efficiŽnt te kunnen bijsturen zijn een goede monitoring, statistieken en regelmatige evaluatie nodig. Dat is een absolute voorwaarde, aldus Van Ravenswaay.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,06-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics