Nickerie.Net, vrijdag 16 maart 2007


Jongste minister van Suriname ruimt veld na duur feestje

Paramaribo - De jongste minister uit de Surinaamse geschiedenis, minister van transport, communicatie en toerisme Alice Amafo, is dinsdag afgetreden na berichten dat zij voor een feest op haar 30ste verjaardag in januari omgerekend ruim 10.000 euro aan belastinggeld heeft besteed aan drank, eten en versiering.

Alice Amafo"Vanwege de commotie die rond mij is ontstaan, heb ik besloten mijn ontslag aan te bieden aan president (Ronald) Venetiaan", zei Amafo op een persconferentie in haar kantoor in Paramaribo.

Amafo ontkende de beschuldigingen niet, maar zei dat sommige documenten die het parlementslid Jivan Sital van het Boerenverbond had laten zien om het misbruik van overheidsgeld aan te tonen gedeeltelijk vals waren. Welke delen dat waren, zei zij niet.

Sital zei in een reactie dat kabinetsfunctionarissen af moeten blijven van overheidsgeld. "Het is belastinggeld dat bedoeld is om ontwikkeling te brengen en armoede te bestrijden."

Geld

Venetiaan zei in het parlement dat de regering had vastgesteld dat "de gelden waren misbruikt". Of Amafo nog strafrechtelijk vervolgd wordt, is onduidelijk.

Amafo was toen zij in september 2005 aantrad 28 jaar. Haar partij, de A-Combinatie Alliantie, bezet vijf van de 51 zetels in het parlement. Volgens het regeerakkoord mag de partij een nieuwe kandidaat-minister naar voren schuiven.

Amafo is het tweede lid van het huidige kabinet dat heeft moeten aftreden. In januari legde minister van handel Siegfried Gilds zijn functie nadat hij als verdachte was genoemd in een onderzoek naar witwasserij. Inmiddels staat hij daarvoor terecht.


‘Amafo hoeft haar hele leven niet meer te werken’

Eric Mahabier, 16/03/2007

Paramaribo - “Mevrouw Alice Amafo hoeft als jonge vrouw haar hele leven niet meer te werken. Hoewel ze maar achttien maanden minister is geweest, komt ze er financieel heel goed uit. Ze gaat straks maandelijks dichtbij de achtduizend Surinaamse dollar van de staat toucheren.” Deze verklaring geeft een deskundige van het overheidsapparaat die zich niet publiekelijk wenst te “werpen” in de Amafo-kwestie.

Hij reageert naar aanleiding van verklaringen van minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken woensdag tegenover journalisten. “Voor degenen die denken dat ministers hun schaapjes op het droge hebben wanneer ze een jaar minister zijn, ik kan verzekeren dat het niet zo is,” zei de bewindsman. Hij benadrukte dat ministers slechts twee procent aan pensioen krijgen over de periode dat ze minister waren en wist niet exact welke privileges een gewezen minister allemaal krijgt. “Hij kan wel gelijk hebben over het pensioen, maar als je alles optelt hoeft ze echt niet te werken tenzij de regering haar diensten toch wil gebruiken”, zegt de deskundige. Hij verwijst in deze naar de Wet Financiële voorzieningen ministers en onder-ministers.

Amafo heeft de Staat achttien maanden gediend. Ze ontvangt een jaarlijks pensioen van 36 procent van de schadeloosstelling die een minister maandelijks ontvangt. Uitgerekend krijgt de voormalige minister een maandelijks pensioen van 285 Surinaamse dollar. Ze heeft verder ook recht op een onderstand van twintig procent van de maandelijkse schadeloosstelling van een minister. Uitgerekend ontvangt ze maandelijks een onderstand van ongeveer 1.900 Surinaamse dollar. De uitkering van pensioen en onderstand gaan na zes maanden in. Tot dan ontvangt Amafo nog de schadeloosstelling van 9.498 Surinaamse dollar die elke minister maandelijks ontvangt. Na deze zes maanden mag Amafo opteren voor een directeurssalaris, dat ongeveer 4.749 Surinaamse dollar is. Hiernaast krijgt ze ook de emolumenten die een directeur ontvangt, namelijk een autotoelage van 400 Surinaamse dollar, een telefoontoelage van 20 Surinaamse dollar en een representatievergoeding van 475 Surinaamse dollar.

De cultuur is volgens de deskundige dat tot nu toe haast alle bewindslieden geopteerd hebben voor een directeurssalaris. “De vorige regering had gepoogd de ex-ministers Alibux en Dwarka Panday ervan te weerhouden, maar de rechter heeft bepaald dat ze er aanspraak op maken”, zegt hij. Ter discussie geeft hij mee dat politieke partijen op deze wijze hun “mensen” financieel kunnen accommoderen. “Als je als politieke partij elk jaar een minister verwisselt, heb je vijf van je mensen financieel geaccommodeerd. En als je drie ministeries beheert, kan je vijftien van je mensen financieel versterken. Nadelig voor de Staat, maar voordelig voor je mensen”, geeft de deskundige mee.-.


 

‘Verrassing kost minister portefeuille’

 Ambtenaren niet verantwoordelijk stellen

Ivan Cairo

14/03/2007

De kwestie Amafo werd gisteren geacht de aandacht te hebben van alle parlementariers, omdat de hele week reikhalzend werd uitgekeken naar deze dag; de regering zou na een onderzoek haar standpunt bekendmaken. Het DNA-coalitielid Mahinder Jogi (VHP) dacht er kennelijk het zijne over.

Paramaribo - De “verrassing”, die ondergeschikten minister Alice Amafo (TCT) met haar dertigste verjaardag wilden aanbieden, heeft de bewindsvrouw haar portefeuille gekost.

Amafo heeft niet onderzocht hoe het groots opgezette feest bekostigd zou worden. Ze heeft geen belangstelling getoond voor de financieringsbron, of het “schoon geld” was en is ze ook niet nagegaan of later eventueel tegenprestaties verwacht zouden worden indien de middelen van particulieren afkomstig waren. Verwijtbaar handelen van de bewindsvrouw waardoor haar positie in het kabinet onhoudbaar werd, meent president Ronald Venetiaan. Amafo gaf haar portefeuille gisteren terug aan het staatshoofd, die het ook accepteerde. Ingaande op het feestschandaal zei Venetiaan gisteren in het parlement, dat ernstige uitglijpartijen op ministeries niet kunnen worden afgeschoven op ambtenaren, ofschoon zij de betreffende fouten hebben begaan. Het is “pijnlijk”, zegt hij, maar de politieke verantwoordelijkheid op een departement brengt met zich mee dat duidelijke afwijkingen van wat passend is niet op het conto van ambtenaren geschreven kunnen worden. Na gesprekken met Amafo en de directe betrokkenen bij het feest, zegt Venetiaan de indruk te hebben dat de minister inderdaad is “verrast”. Volgens de regeringsleider is de beschuldiging dat de TCT-minister moedwillig haar feest met staatsmiddelen heeft gefinancierd, niet bevestigd. Toch fronst hij enigszins de wenkbrauwen dat de bewindsvrouw niet zou hebben geweten dat het feestmaal door haar eigen moeder is bereid. Daarmee was een kostenpost van SRD 15.000,- gemoeid. De president voerde verder aan, dat tot nu toe slechts SRD 2.700 is betaald en dat uitbetaling van de bestelbonnen al was aangehouden nog voordat Jiwan Sital ruchtbaarheid daaraan gaf. Hij liet overigens doorschemeren dat naast de beoogde uitgave van SRD 36.000, parastatalen bedragen tot ongeveer SRD37.000 hebben bijgelegd. In haar ontslagbrief zegt Amafo dat vanwege de discussie, die is ontstaan na de ontboezemingen van Sital, het vertrouwen dat nodig is om als minister te functioneren zodanig is geschaad dat ze het uitoefenen van die functie niet meer mogelijk acht. Dat de bewindsvrouw vanwege een schandaal moest aftreden, betreurt Venetiaan. Hij bedankte haar voor de goede dingen die ze heeft kunnen realiseren. Genoemd zijn de komst van cruiseschepen, de gedeeltelijke liberalisatie van de telecommarkt en pogingen om het openbaar vervoer te verbeteren.-.


Update 13 maart 2007:

 

In een persbriefing op dinsdagmorgen heeft minister Amafo naar aanleiding van de berichten over haar privé-feestje met staatsmiddelen, bekend gemaakt dat zij per onmiddellijke ingang haar functie als minister van TCT heeft neergelegd.


Amafo-affaire krijgt staartje

Paramaribo - De regering krijgt het dinsdag zwaar te verduren in de nasleep van de ‘Amafo-affaire’. Nu al maken oppositieleden zich op om dieper in deze zaak te spitten wanneer de regering het verslag van haar onderzoek naar deze kwestie aan De Nationale Assemblée voorlegt. Eerder deze week werd bekend dat het verjaardagsfeest van TCT-minister Alice Amafo met overheidsgeld is betaald.

Klokkenluider Jiwan Sital (A1) geeft een schot voor de boeg. Dinsdag zal de rol van parastatale bedrijven in deze zaak ook aan de kaak worden gesteld, zegt hij aan de krant. Grijpend naar de pas goedgekeurde begroting, zegt de parlementariër dat TCT een aantal parastatale bedrijven zoals het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) en de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) subsidieert, omdat ze zichzelf niet kunnen bedruipen. Het is volgens hem daarom niet te rijmen dat deze bedrijven al dan niet op eigen initiatief fondsen beschikbaar stellen voor een privé-feest van de bewindsvrouw. De NVB gaf SRD 5.000, terwijl de TAS een presentje aanbood. Uit de begroting van TCT ontvangt de NVB ruim 6,8 miljoen Surinaamse dollar aan subsidie en de TAS SRD. 250.000.

Volgens Sital is verdediging van wat zich op TCT in verband met de bewindsvrouw haar verjaardag heeft afgespeeld, onmogelijk. “Alles is in strijd met de belastingwetten”, voegt hij eraan toe. Volgens hem kan slechts de Centrale ’s Landsaccountsdienst (CLAD) in deze affaire klaarheid brengen. Sital zegt dat hij het ook niet persoonlijk op minister Amafo heeft gemunt, maar op “zaken waarvan de samenleving beu is”. Op verschillende ministeries zijn volgens het assembleelid “verschrikkelijke dingen” gaande en zijn nu steeds meer ambtenaren bereid een boekje open te doen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,09-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics