Nickerie.Net, donderdag 15 maart 2007


Sital is uit op ‘beschadiging’  - Fernald en Raghoebarsingh ontzenuwen geruchten

Ivan Cairo, 15/03/2007

Paramaribo - Assembleelid Jiwan Sital (A1) trekt er speciaal op uit om politieke tegenstanders met loze beschuldigingen te beschadigen. Zo reageert president Ronald Venetiaan op de corruptieaantijgingen die Sital vorige week in het parlement lanceerde tegen de inmiddels afgetreden minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). “De heer Jiwan Sital heeft zich erin gespecialiseerd om beschuldigingen te uiten die bedoeld zijn om het imago van de regering en eventueel personages in de regering te schaden. Dat is het doel”, stelt de president. Daarbij kijkt Sital niet naar personen in de oppositie, die wat betreft corruptie geen schoon blazoen hebben. Personen die hij zelf heeft ondersteund.

Assembleelid Jiwan Sital (A1) zwaait met stukken waaruit zou moeten blijken dat regeringsfunctionarissen met staatsgelden tekeer gaan. Volgens president Ronald Venetiaan is Sital erop uit politieke tegenstanders met loze beschuldigingen te beschadigen. Hij vindt wel dat elke case van vermoedelijke corruptie grondig onderzocht dient te worden.Assembleelid Jiwan Sital (A1) zwaait met stukken waaruit zou moeten blijken dat regeringsfunctionarissen met staatsgelden tekeer gaan. Volgens president Ronald Venetiaan is Sital erop uit politieke tegenstanders met loze beschuldigingen te beschadigen. Hij vindt wel dat elke case van vermoedelijke corruptie grondig onderzocht dient te worden.

 Alice Amafo nam dinsdag ontslag omdat op haar ministerie is getracht de viering van haar dertigste verjaardag met staatsgelden te financieren. Desalniettemin vindt de regeringsleider dat elke case van vermoedelijke corruptie die op tafel wordt gelegd, grondig onderzocht dient te worden; dus ook de kwestie-Amafo. In die kwestie zegt Venetiaan zich niet door de publieke opinie te hebben laten beďnvloeden. De publieke opinie werd volgens hem “opgebouwd, gevoed en gekneed” en meningen vanuit de gemeenschap “doen niet altijd recht aan de functionaris in kwestie”. “Dus we zijn zeer voorzichtig om op de publieke opinie te gaan drijven”, stelt de regeringsleider.

Ondertussen heeft Sital, zijn pijlen gericht op twee andere ministers: Kermechend Raghoebarsingh (LVV) en Ivan Fernald (Defensie). Volgens Sital zouden ook zij in de staatskas hebben gegraaid om hun verjaardagsfeest te betalen. Beide bewindslieden hebben ondertussen publiekelijk van zich afgebeten. Fernald stond dinsdag zelfs op scherp om te antwoorden in het parlement, indien zijn naam daar genoemd mocht worden. “Men moet niet komen om op goedkope manier sensatie te gooien in de samenleving en ministers, die het toch al moeilijk hebben, in diskrediet te brengen. Dat is een kwalijke zaak en politiek heeft ook zijn ethiek”, vindt Fernald. Hij is van oordeel dat als Sital geen bewijzen heeft om zijn naam in het parlement te noemen, hij moet nalaten dat in de pers wel te doen. Dat getuigt niet van ethisch hoogstaande moraal”, bijt de defensieminister van zich af. “Mijn kleine konmakandra heb ik zelf gefinancierd”, zegt hij over de viering van zijn verjaardag. Fernald zei gisteren aan journalisten geen klacht wegens smaad tegen Sital te zullen indienen.

“Ik heb nooit boter op m’n hoofd”, stelt collega Raghoebarsing. Op LVV zijn er voldoende “momenten van toetsing” op te plegen uitgaven, maar ook achteraf is onderzoek mogelijk, meent hij. De bewindsman is van oordeel dat Sital voldoende instrumenten, waaronder de Rekenkamer van Suriname, kan inschakelen om een onderzoek te laten instellen bij LVV. “Blijf niet bij verdachtmakingen”, benadrukt Raghoebarsing, die Sital uitdaagt de bewijzen die hij beweert te hebben, op tafel te leggen. Hij voegt er verder aan toe, dat zaken rond zijn verjaardag in september 2006 die voor het LVV-personeel, de Raad van Ministers en betrokkenen in de agrarische sector zijn georganiseerd, met staatsmiddelen zijn betaald. Bij het feest in de privésfeer kwam het geld uit eigen zak.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,15-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics