Nickerie.Net, donderdag 15 maart 2007


Rashied Doekhie: ‘Ik haal slechts feiten aan’
Geplaatst: 15/03/2007

Nickerie -  DBS heeft de hand weten te leggen op een vergunning gedateerd 29 januari 2007 waarbij de districtscommissaris van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, voor een periode van drie jaren vergunning heeft verleend aan een zekere Z.M. om middels een mobiele kantine op de hoek van de Oostkanaal- en de G.G. Maynardstraat in het district Nickerie, eet en drinkgelagen te zetten. ‘Wat het laatste betreft, staat ‘niet alcoholische dranken’ er nadrukkelijk bij vermeld. De burgervader van Nickerie heeft onlangs gezagsdragers flink door het slijk gehaald in de media.

Zo zou de burgervader beweerd hebben dat ‘gezagsdragers zich beter moeten laten informeren dan ziekelijke dingen in de pers gooien.’ De genoemde kwestie is eveneens door de burgervader aangehaald, die zonder verificatie in de publiciteit zou zijn geweest. Het NDP-assembleelid Rashied Doekhie tevens oud-districtscommissaris geeft duidelijk mee, dat de burgervader de uitspraak heeft gedaan op grond van ongefundeerde grondslagen. ‘Wij halen slechts feiten aan als wij in de publiciteit treden.’ Volgens Doekhie is de mobiele kantine geplaatst op een plek waar het beslist verkeerstechnisch onverantwoord is.

Zo zouden voetgangers er enorme hinder van ondervinden. Ook autobestuurders hebben zwaar mee te kampen, daar deze het verkeersoverzicht op de weg belemmert. Het assembleelid verklaarde verder tegenover DBS het een zeer kwalijke zaak te vinden dat de burgervader denigrerende uitspraken doet aan het adres van gezagsdragers. Hij zou er goed aan doen zijn taken en verantwoordelijkheden naar behoren uit te voeren, zodat er geen ruchtbaarheid over deze kwesties kan ontstaan. ‘Aan de andere kant moet de burgervader ons ook in de gelegenheid stellen om ons werk goed te doen, zonder ons te bespreken.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

,15-03-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics